12e Vlaams Geestelijke
Gezondheidscongres

Dichtbij de mens: verbindende en gastvrije zorg

 

10 & 11 september 2024 | Antwerpen, Wilrijk – Campus Drie Eiken

 

Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het twaalfde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres op 10 en 11 september 2024 in Antwerpen.

 

“Mijn hart heeft meer kamers dan een hoerenkot” schreef de onvolprezen Gabriel Garcia Marquez in zijn meesterwerk “Liefde in tijden van cholera”. Het is een verhaal over vastberadenheid in de liefde, maar ook over eenzaamheid, ziekte, ouderdom en dood. Macht in menselijke verhoudingen en de spanningen die dat met zich meebrengt, vormen een rode draad in het boek.

Het is een prachtige metafoor voor werken in de geestelijke gezondheidszorg. Om therapeutisch contact te maken, moeten hulpverleners in staat zijn om hun hart onvoorwaardelijk open te zetten voor elke patiënt, om die met liefde te beluisteren. Dit vanuit verschillende invalshoeken, om niets essentieel te missen en om het geheel te begrijpen. De GGZ heeft duizenden kamers waarin pijnlijke verhalen worden gebracht, verdriet wordt gedeeld, ziekte en dood worden betreurd. De GGZ gaat ook actief op zoek naar kamers van psychisch lijden, via outreach zorg of via vindplaatsen. Het is een dynamisch gebeuren van zoeken en vinden, van opgezocht worden en de deur open maken.

Het is dus een absolute noodzaak dat de GGZ gastvrij is. Dit betekent respect hebben voor iedereen die zich aanmeldt, die persoon als gelijkwaardig behandelen en zorgvuldig bekijken welke noden behartigd moeten worden. De GGZ moet een veilige plek zijn, waar tijdelijke passanten en blijvende gasten niet alleen de meest geschikte zorg krijgen, maar ook ondersteund worden in hun maatschappelijke participatie. De GGZ moet ook vlot toegankelijk en bereikbaar zijn. Maar hoe gaan we om met soms noodzakelijke drempels of onvermijdelijke ingangsexamens?

Het twaalfde GGZ-congres wil de aandacht vestigen op een GGZ “Dichtbij de mens: verbindende & gastvrije zorg”. Hoe verhouden zorgvrager en zorgverlener zich tot elkaar, hoe ver of hoe dicht is werkbaar? Welke plichten hebben zorgorganisaties richting de mensen die er werken, maar vooral richting de mensen die er hulp komen zoeken? Wat doen we met mensen die aan de deur staan en geen hulp willen? Of met wie nergens meer welkom is? Familieleden en andere betekenisvolle personen in het leven van een kwetsbare persoon worden vaak over het hoofd gezien en dat moet beter. Hoe komen we tot volledig inclusie waarbij alle betrokkenen oprecht deelnemen aan de zorg? Kortom, alle inhoudelijke aspecten van toegankelijkheid, beschikbaarheid, behandelrelaties en behandelvormen worden onder de loep genomen.

Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het twaalfde Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres op 10 en 11 september 2024 in Antwerpen.

Met hartelijke groeten,

dr. K. Catthoor (voorzitter VVP)
dr. P. Niemegeers (wetenschappelijk secretaris VVP)

Namens het organisatiecomité

Programmaoverzicht

Bekijk het programma in een handig .pdf-formaat:

Programma dag 1 - PDF Programma dag 2- PDF09u00 -Onthaal

09u45

Opening congres

Opening van het congres.
Uitreiking van de Pi-kwadraatprijs.

+

10u00

Keynote 01 I De mens in de hedendaagse leefomgeving, impact op mentale gezondheid en implicaties voor behandeling

Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie, Amsterdam UMC, Amsterdam

+

11u00 -Koffiepauze

11u30

D01 I Hebben we in Vlaanderen nood aan medisch-psychiatrische units voor de gecombineerde somatische en psychiatrische zorg?

Moderatoren :
Prof. dr. Filip Van Den Eede, psychiater, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Edegem
Dr. Dirk Peeters, psychiater, AZ Voorkempen, Malle, voorzitter sectie CLP VVP

Discussianten:
Dr. Patric De Wit, neuroloog, SP psycho-geriatrie “De Dennen”, Malle
Dhr. Nicolaas Martens, beleidsmedewerker PZ Multiversum en doctorandus FGGW UA
Dr. Arjen Van Dalfsen, psychiater, dienst psychiatrie, Bravis Ziekenhuis, Bergen-op-Zoom, Nederland

+

11u30

S01 I Negatieve symptomen van psychose: wat zijn ze en hoe pakken we ze aan?

Inez Myin-Germeys, Doctor, Hoogleraar, KU Leuven, Leuven

+

11u30

S02 I De public mental health monitor van Zorgnet-Icuro

Yves Wuyts, directeur GGZ, Zorgnet-Icuro, Brussel

+

11u30

S03 I Hoe psycho-educatie integreren in de hedendaagse verslavingszorg?

Joke Claessens, klinisch psycholoog, VAD stafmedewerker, VAD, Brussel

+

11u30

S04 I Nabije zorg: mobiele geestelijke gezondheidszorg aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking

Filip Morisse, medewerker outreach, PC Dr. Guislain, Gent

+

11u30

S05 I Opgroeien in bijzondere omstandigheden: het belang van veerkrachtondersteuners

Katleen Hoing, beleidsmedewerker KOPP, Familieplatform, Berchem

+

11u30

S06 | Gokken, wie wordt er rijk van?

Frieda Matthys, psychiater, prof. em., VUB, Antwerpen

+

11u30

W01 I Toewerken naar een inclusieve GGZ: “Ik voel me begrepen en mag zijn wie ik ben”

Seline van den Ameele, PhD, Psychiater, UVC Brugmann Brussel  & CAPRI, Universiteit Antwerpen
Winny Ang, Kinder- en jeugdpsychiater, docent communicatie UA
Laura Van de Vliet, Psychiater PZ St-Alexius Grimbergen, psychosezorg & POZAH (psychiatrische zorg voor asielzoekers)

+

11u30

W02 | Algemeen welzijnswerk: eerste en/of laatste lijn?

Theo Christoffels, maatschappelijk werker, coördinator Dedicated teams CAW in Hasselt Padzoekers en in Pelt/Lommel Cabrio
Egon Heeren, maatschappelijk werker, coördinator Dedicated Team CAW Cabrio Sint-Truiden en begeleider Mobiel Herstelteam Netwerk Reling Haspengouw

+

11u30

W03 I Eerste hulp bij slaap: de gedragsmatige aanpak van slaapklachten en insomnie

Ellen Exelmans, Master Klinische Psychologie, klinisch psycholoog en projectcoördinator Insomnie, Brussel

+

11u30

W04 | Afbouwen van langdurig gebruik van antidepressiva

Joke Pauwelyn, Huisarts, Wetenschappelijk medewerker UGent, Psychofarmaca Ugent, Lauwe

+

16u00

W05 | Multidisciplinair Psychologisch Overleg in de Eerste Lijn

Charlotte Sercu, Doctoraat, Verantwoordelijke psychosociale zorg, Domus Medica, Antwerpen

+

11u30

W06 | Sociotherapie en groepswerking: dicht, dichter, dichtst?

Nadine Aernouts, master, coördinator tg de evenaar, Emmaüs, Antwerpen

+

11u30

M01 | Forensische zorg I

M01.1 Participatie van patiënten en familie in FPC Antwerpen en FPC Gent
Ruben van den Ameele, master klinische psychologie, Directeur patiëntenzorg, FPC Antwerpen, Antwerpen
Marlies Van de Walle, behandelcoördinator FPC Antwerpen

M01.2 Geboeid door zorg: forensisch herstel
Mieke Goyens,Master criminologie, Netwerkcoördinator Internering hof van beroep Brussel Nederlandstalig, Reconnect & Rebuild, Bierbeek
Marly Balcer, algemeen medewerker Reconnect & Rebuild
Louise Leplat, ervaringsdeskundige Recconnect & Rebuild

M01.3 Droomuitstappen
Nathalie Van Oost, verpleegkundige, afdelingshoofd FPC Gent, Gent
Marieke Vercamer,  
ergotherapeut/creatief therapeut medium muziek, therapeutisch assistent, FPC Gent, Gent

M01.4  Een kans op re-integratie
Sarah De Keukeleere,
criminologe, behandelcoördinator re-integratieafdeling, FPC Gent, Gent
Elias Van Waldeck, sociaal werker, sociaal assistent re-integratieafdeling, FPC Gent, Gent

+

11u00

M02 | Ouderen

M02.1 Opstart van een geriatrisch-psychiatrische unit: opportuniteiten en valkuilen
Anne Nobels
MD, PhD, Ouderen- en liaisonpsychiaterUZ Gent, Gent

M02.2 Oudreach: mobiele zorg voor kwetsbare ouderen
Isaac Warlop
, Master in de Klinische Psychologie, Klinisch PsycholoogUPC KULeuven, Kortenberg

M02.3 Psychofarmaca in WZH Ten Kerselaere
Isabel VercammenBachelor, Sociale dienst / VerpleegkundigeWoonzorghuis Ten Kerselaere, Heist-op-den-Berg

+

11u30

M03 I Persoonlijkheidsdimensies

M03.1 Persoonlijkheid, interpersoonlijke stijl en fibromyalgie. Een gecontroleerde cross-sectionele studie
Frank Maes, psychiatrie, AZ St Maarten, Mechelen en verbonden aan Collaborative Antwerp Tesearch Institute (CAPRI)

M03.2 Persoonlijkheidsdimensies en chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS): een case controle studie en de voorspellende waarde voor de uitkomsten van cognitieve gedragstherapie (CGT) voor CVS
Jela Illegems, Master, Klinisch psycholoog, docorandusUZA-UA, Edegem

M03.3 Cross-sectioneel onderzoek naar het epistemisch vertrouwen bij jongeren en jongvolwassenen met ernstige psychische en psychiatrische problemen tijdens de transitie naar volwassenheid
Mathilde Biront, Biomedische wetenschappen, Wetenschappelijk medewerker, ZNA, Antwerpen
Bieke De Wilde,
Psycholoog, Therapeutisch coördinator, ZNA, Antwerpen

+

11:45

U1 I “Out of the box. Buiten de comfortzone”

Debat met Henri Heimans, Rik Devillé, Nico Sturm en Vic Mees.
Moderator: Kirsten Catthoor, MD, PhD, psychiater Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

+

13:00 -Lunch

14u00

D02 | Inkanteling van de verslavingzorg in de GGZ, quo vadis?

moderator: Peter Joostens, psychiater, Alexianen Tienen, ZorGGroep Zin

+

14u00

D03 | Hoe lokaler georganiseerd, hoe toegankelijker het aanbod

Moderator: Lieve Schoofs, docent opleiding Ergotherapie Thomas More Geel
Discussiant 1: Maaike Boonstra, Stafmedewerker Netwerk GGZ Kempen, voormalige coördinator HerstelAcademie Kempen
Discussiant 2: Bart Buyens, Ervaringsdeskundige stafmedewerker Netwerk GGZ Kempen, voormalige coördinator HerstelAcademie Kempen
Discussiant 3: Mieke Le Blon, Ervaringsdeskundige coördinator HerstelAcademie Kempen
Discussiant 4: Sanne Van Looveren, Coördinator HerstelAcademie Kempen

+

14u00

S07 I Data Capabilities: Delen van informatie tussen zorgvoorzieningen door hergebruik van gezondheidsgegevens

Kris Van Den BroeckProf., Titularis Fonds PMHA, Universiteit Antwerpen, Wilrijk

+

14u00

S08 I Aparte zorg, das toch te gek!? Inclusie van verstandelijke beperking in de GGZ

Goedele Hoefnagels, Klinisch Orthopedagoog, Zorginhoudelijk coördinator, Multiversum, Mortsel

+

14u00

S09 I Emotieregulatie in de spotlight: Transdiagnostische perspectieven op stemmingsstoornissen

Rudi De Raedt, Prof. dr., Hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit Gent – Vakgroep Experimenteel-, Klinische en Gezondheidspsychologie, Gent
Tatjana Gauwloos, PhD Student & Klinisch Psycholoog, CAPRI UAntwerpen/UPC Duffel, Duffel

+

14u00

S10 | (Familie)ervaringsdeskundigheid in de forensische geestelijke gezondheidszorg

Leen Cappon, dr., Wetenschappelijk medewerker, ScienceForCare – PC Sint-Jan-Baptist, Zelzate

+

14u00

S11 I Onderweg met “Open Dialogue”

Dag Van Wetter, Mcs, Stafmedewerker, Psyche vzw, Gent

+

14u00

S12 I Reakiro: een zorgmodel voor mensen met een aanhoudende doodswens of euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden

Joris Vandenberghe, Professor, Psychiater, UPC KU Leuven, Leuven

+

14u00

W07 I Traumasensitief werken in een samenvloeiing van beeldende, bewegings- en muziektherapie

Karolien Moers, Master, Muziektherapeut, Alexianen Zorggroep Tienen, Landen

+

14u00

W08 I Slaapklachten in de huisartspraktijk: afbouw benzodiazepines

Joke Pauwelyn, Huisarts, Wetenschappelijk medewerker – docent, Projectgroep Psychofarmaca Ugent, Gent
Hanne Creupelandt, Psycholoog in Gentbrugge – Wetenschappelijk medewerker – docent, Projectgroep Psychofarmaca UGent, Gent

+

14u00

W09 I Hostilia, een edugame rond omgaan met agressie voor zorgverleners

Marthe Vermeulen, Msc., Onderzoeker/ Psychomotorisch Therapeut, Hogeschool UCLL/ UPC KU Leuven

+

14u00

W10 I Herstelgericht werken met de sixties revolutionaire generatie

Jana De Meyere, Master, Stafmedewerker Patiëntenzorg, GPN Meetjesland, Eeklo
Charlotte Wanseele, Bachelor, Ergotherapeut afdeling Opname en Behandeling van Ouderen, GPN Meetjesland, Eeklo

+

14u00

W11 | Werken aan jezelf in de natuur – laagdrempelige hulpverlening met een grote rijkdom

Kim Van Beylen, Master psychologie, klinische volwassenen – Postgraduaat cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie – Focusing Oriented Therapist – Existentieel psychotherapeut, Klinisch psychologe in Psychologenpraktijk Zemst en in Spore – praktijk voor psychotherapie in Rotselaar, Zemst

+

14u00

M04 | Jongeren

M04.1 1,2,3 Verbinding?! Samen sterk in een netwerk voor en rond jongvolwassenen
Bieke De Wilde, 
Mobiel Psychiatrisch Team 15 24, Therapeutisch coördinator
Nele Van Ginkel, Psycholoog, Zorginhoudelijk coördinator, mArquee2, PC Multiversum, Mortsel

M04.2  Van laagdrempelige zorg tot burgerschapsmodel: recente ontwikkelingen en toekomstperspectieven voor zorg dichterbij jongeren
Melissa De Smet
Doctor in klinische psychologie, Assistent professor, Universiteit Tilburg, Tilburg (NL)

M04.3 Vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen en jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen: naar een wetenschappelijk onderbouwde continuering van het zorgaanbod in Vlaanderen.
Eva ClaeysMSc, wetenschappelijk medewerkerLUCAS KU Leuven, Leuven

M04.4  Zinvolle praktijken in een afrondingsfase van therapie (met jongvolwassenen met ernstige psychische moeilijkheden)
Nicky Van HavereMaster in de psychologie, Psycholoog/systeemtherapeutCGG Andante en Interactie-Academie, Antwerpen

+

14u00

M05 I Zingeving

M05.1 Mag het wat meer zijn?  Het surplus van de existentiële dimensie in laagdrempelige en toegankelijke zorg
Goedele Miseur, master in de theologie en religiewetenschappen, spirituele zorgverlener, UPC Duffel, Duffel
Mieke Van Reeth,
master in de theologie en religiewetenschappen, spirituele zorgverlener, UPC Duffel, Duffel

M05.2 Chronische stress: bewegen van ontregeling naar ondersteuning,
Veerle Meurs, Master, Gestaltpsychotherapeut , -Opleider, -Supervisor, Brio.Works, Mechelen
Christine Leys, Filosoof, Gestalttherapeut, -opleider & supervisor

M05.3 Rouw & crisis
Stijn Henderick, Bachelor psychiatrische verpleegkunde + postgraduaat Integratieve psychotherapie, Crisiswerker Mobiel Crisis Team Gent NoordPAKT, Gent

+

14u00

M06 | Huisartsenpraktijk

M06.1 Groepsaanbod psychologische zorg in de huisartsenpraktijk
Charlotte Sercu, doctoraat, verantwoordelijke expertisedomein psychosociale zorgDomus Medica, Antwerpen

M06.2 Het geïntegreerde depressiezorg (IDECA) project
Ruben Willems
Doctoraat, Postdoctoraal onderzoekerUniversiteit Gent, Gent

+

14u15

U2 I Complexe zorgnoden

Marianne Destoop, MDPhD, psychiater, PC Multiversum, Mortsel

+

15u30 -Koffiepauze

16u00

S13 | Digitale Interventies in de Geestelijke Gezondheidszorg: Op Weg naar Gepersonaliseerde Zorg

Inez Myin-Germeys, Doctor, Hoogleraar, KU Leuven, Leuven

+

16u00

S14 | Een familievriendelijke cultuur als basis voor inzet en betrokkenheid familie

Kim Steeman, Directeur, Familieplatform, Berchem

+

16u00

S15 | Immunopsychiatrie en gepersonaliseerde behandelingen van depressies

Manuel Morrens, prof. dr., Hoogleraar Psychiatrie, Universiteit Antwerpen, Wilrijk, Vakgroepvoorzitter, CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute), Academisch diensthoofd, UPC Duffel

+

16u00

S16 | Elektroconvulsietherapie: onderzoek naar en in de klinische praktijk

Didier Schrijvers, MD, PhD, psychiater, Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel & Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI), Duffel

+

16u00

S17 I Tendensen binnen middelengebruik: impact op de praktijk

Jelissa Boiy, Arts, Kompas vzw, Kortrijk

+

16u00

S18 I Stop it Now! Voor naasten: hoe draagt ondersteuning van naasten bij aan de preventie van seksueel kindermisbruik?

Minne De Boeck, Msc. criminologie, Criminologe, Universitair Forensisch Centrum en Stop it Now!, Edegem

+

16u00

W12 | Het verhaal van Sara

Laura Geloen, Professionele Bachelor Sociaal Cultureel Werk, Casemanager, Goia – Free Clinic, Antwerpen

+

16u00

W13 | Omgaan met alcohol- en druggebruik bij cliënten, inspirerende praktijken uit beschut wonen

Natalie Linssen, graduaat maatschappelijk werk KdG hogeschool 2001, woonbegeleiding bij beschut Wonen ‘De Sprong’, Zoersel
May Leenaerts, maatschappelijk werk, preventiewerker bij CGG VAGGA, verslavingszorg en -preventie,  Antwerpen

+

16u00

W14 | Geïntegreerde zorg aan ouderen met psychische stoornissen

Robert Geeraert, master psychologie,  opvoedkunde, gezondheidszorgdszorg voor ouderen, Expert ouderenzorg en levenseindezorg, LEIF, Forum palliatieve zorg, Leuven

+

16u00

W15 | Van conversie naar functioneel neurologische stoornis

Guy Lorent, Licentiaat in de klinische psychologie, Klinisch Neuropsycholoog, zelfstandige, Sint Pieters Rode

+

16u00

M07 | Samenleving

M07.1 Living Skills als kompas binnen Supported Housing
Vansteenkiste TomLic. Klinische Psychologie, Zorginhoudelijk Coördinator IBW Multiversum, Beschut Wonen, Mortsel
Lieve De Backer, beleidspsychiater IBW Multiversum, Zorggroep Multiversum

M07.2 Samen bouwen aan gastvrijheid – kwartiermaken en maatschappelijk herstel
Joke Nyssen, Bachelor sociaal werk: maatschappelijk werk / Master in de audiovisuele kunsten: documentaire, Kwartiermaker, ’t Aktief/De Klapper, Zorggroep Multiversum, Mortsel

M07.3 Project ALERT – naar een succesvolle integratie in de samenleving van iedereen die op basis van psychische kwetsbaarheid  met mechanismen van uitsluiting kampen
Dirk De TroyBachelor, ErvaringsdeskundigeSPPiT mobiele teams, Grimbergen

+

16u00

M08 | Non-verbale therapie

M08.1  Het gebruik van klinische muzikale improvisatie als instrument in het betekenis geven aan ruwe ongedifferentieerde elementen, als bouwsteen voor compositie.
Freya Dasseville
Master in de muziek, afstudeerrichting muziektherapie, MuziektherapeutZ.ORG KULEUVEN campus Kortenberg, Tienen

M08.2  Kracht in beweging: Het inspirerende verhaal van Bewegen Op Verwijzing
Karlien Devloo
, Master, Senior stafmedewerker bewegingVlaams Instituut Gezond Leven vzw, Laken

M08.3 Te beestig voor woorden: huisdieren binnen GGZ?
Joke Decrupostgraduaat animal applied behaviour, Directeur AAP vzwAnimal Assisted Projects, kortweg AAP vzw, Zwijndrecht

+

16u00

M09 | Ouders & Kinderen en Jongeren

M09.1 Met kinderen praten over internering van een ouder: Ontwikkeling van het kinder- en werkboek ‘Mijn papa’s hoofd is als de wolken’
Leen CapponPhD, Wetenschappelijk medewerkerPC Sint-Jan-Baptist – ScienceForCare, Zelzate

M09.2 Individuatie-separatie in verbondenheid: een paradox?  Over ouderbetrokkenheid tijdens een residentiële opname op adolescentenafdeling De Kade
Indra Struyven, kinder- en jeugdpsychiater, afdeling De Kade, dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie, UPC KU Leuven Campus Kortenberg
Jens De Vleminck
 (afdeling De Kade, Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie, UPC KU Leuven Campus Kortenberg)

M09.3 Duffeltje het knuffeltje als verbinding tussen kinderen, ouders en hulpverleners
Ludmilla Moons, Systeempsychotherapeut | Stafmedewerker familiebeleid UPC Duffel, Duffel
Sara Vermeylen, 
bachelor in de toegepaste psychologie/ Zorgprofessional met familie-ervaring UPC Duffel, Duffel

M09.4 Op zoek naar bewegingsvrijheid: een systemisch therapiemodel voor ouders met zorg mijdende, sociaal geïsoleerde (jong)volwassenen
Willem BeckersSysteemtheoretisch psychotherapeut, StaflidInteractie-Academie, Antwerpen

+

16u15

U3 | Tussen brein en onbehagen. Perspectieven op de verhouding tussen samenleving en geestelijke gezondheid en hun maatschappelijke relevantie

Piet Bracke, prof. dr. hoogleraar sociologie, Universiteit Gent, Gent

+

17u30 -Receptie

09u15

D05 I Burgerbewegingen: partners voor een noodzakelijke innovatie in de GGZ

Moderator: Philippe Delespaul, PhD, Hoogleraar Innovatie in de GGZ, Universiteit Maastricht, Maasmechelen

+

09u15

D06 | Psychose en trauma bij jongeren, over het bos en de bomen

Freek Dhooghe, Klinisch psycholoog, Klinisch psycholoog – psychotherapeut, VRINT UPC KULeuven, Wijgmaal

+

09u15

S19 I Wegen naar herstel van verslaving: inzichten op basis van doorleefde ervaringen van personen in herstel

Wouter Vanderplasschen, Professor, Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, vakgroep Orthopedagogiek, UGent, Gent

+

09u15

S20 I Gehechtheidsgericht werken met kinderen, jongeren, gezinnen en teams

Guy Bosmans, Prof. Dr., Hoogleraar, KULeuven/ABFT Belgium Trainingscentrum, Leuven

+

09u15

S21 | Hoe actueel is de OCD behandelingsrichtlijn nog?

Chris Bervoets, md phd, upc kuleuven, Leuven

+

09u15

S22 | Op zoek naar verbinding in muziektherapie

Daisy Varewyck, Master in de muziektherapie, Muziektherapeut, PC. Dr. Guislain, Gent

+

09u15

S23 I Op weg naar een duurzame integratie van eerstelijnspsychologische zorg in België

Leontien Jansen, Dr., Postdoctoraal onderzoeker, KU Leuven, Leuven

+

09u15

S24 | HerstelAcademies, dichtst bij de burger

Frieda Matthys, professor psychiatrie en medische psychologie, VUB

+

09u15

W16 | Een kader voor digitale competenties van GGZ medewerkers

Lien Faelens, Master in de Psychologie / Doctor in de Psychologie, Klinisch psycholoog, docent en onderzoeker, Arteveldehogeschool, Gent

+

09u15

W17 | Mentaal in conditie: de transdiagnostische effectiviteit van de Ronnie Gardiner Methode

Xenia Brancart, Master, Doctoranda en onderwijsassistent, Vrije Universiteit Brussel, Etterbeek

+

09u15

W18 I Suïcidepreventie: Wat als er weinig taal is?

Lara Van den Bril, Psychologisch consulent, Suïcidepreventiewerker + eerstelijnshulpverlener Kruispunt Antwerpen-centrum, CGG Andante, Merksem
Laura De Roey, Creatief therapeut, Suïcidepreventiewerker, CGG Andante, Merksem

+

09u15

W19 I Metaforisch en Mindfull Creëren – Beeldende Aandachtstherapie bij OCS patiënten

Chris De Ceuster, creatieve therapie (BANABA), beeldend therapeute OCS dagkliniek, UPC KULeuven, Tildonk

+

09u15

W20 | Oudere volwassen met een psychische kwetsbaarheid: een holistische benadering

Vermeulen Tom, Doctor, Verpleegkundig onderzoeker, Universiteit Antwerpen, Wilrijk

+

09u15

M10 I Forensische zorg III

M10.1 De verbinding tussen forensisch werken en de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Ongena Aristo, master Orthopedagogiek, Wetenschappelijk medewerker, P.C. Sint-Jan-Baptist, Zelzate

M10.2 De waarde van een gemeenschappelijke taal en visie op de forensische behandelafdeling Forte. De implementatie van SafePath: Een pad van groeien, leren, volhouden.
Kristien Rochette, licentiaat Klinische psychologie, Therapeutisch coördinator en psycholoog, Zorggroep Sint Kamillus Bierbeek, Bierbeek
Nele Vastmans, criminologe Forensische behandelafdeling Forte, Zorggroep Sint Kamillus

M10.3 Virtual Reality (VR) in de-escalatie simulatietraining in de Forensische Psychiatrische Centra
Wendy Naegels, bachelor Verpleegkundige, Stafmedewerker Interne Opleidingen, FPC NV, Antwerpen
Melissa Coense,  trainer, Kim Goethals (zorgmanager)

+

09u15

M11 | Context en ervaringsdeskundigheid

M11.1 Steunfiguren anders bejegenen
Céline Prinsier, bachelor, ervaringsdeskundige, de MaRe, Kortrijk

M11.2 Vrijwilligen als weg naar participatie en herstel
Els Verheyen, Klinisch psycholoog, Coördinator, ANBN vzw, Leuven

M11.3 Erkenning van lotgenotencontact in de geestelijke gezondheidszorg: aanbevelingen en implicaties
Nele Van den Cruyce, PhD, expert, Hoge Gezondheidsraad, Brussel + wetenschappelijk medewerker-socioloog, KULeuven, Leuven
Geert Van Isterdael, expert, Hoge Gezondheidsraad, Brussel + ervaringsdeskundige vzw Uilenspiegel, Brussel

M11.4 Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid, rollen van ervaringsdeskundigen
Patrick Colemont, Beleidsmedewerker, Vlaams Patiëntenplatform vzw/OPGanG, Heverlee

+

09u15

M12 | Verslaving

M12.1 Richtinggevende adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad alcohol (preventie, detectie, behandeling)
Eline Hellemans, Master in de klinische psychologie, LiaisonpsycholoogUZ Gent, Gent
Lyssa Toyinbo, Master in de gezondheidsbevordering, projectcoördinator zorgpad alcohol bij VAD (Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs), Brussel

M12.2 Patiënt-gerapporteerde meetinstrumenten in de verslavingszorg
Charlotte MigchelsMD, PhD studentVUB, Jette

M12.3  Nurse led clinic voor mensen met verslaving in een Algemeen Ziekenhuis
Bruce VranckenMaster in de verpleegkunde GGZ, Verpleegkundig specialist GGZAZ Sint-Jan Brugge AV, Bredene

+

09u30

U4 I Precisie Psychiatrie: individuele behandeling op maat in de geestelijke gezondheidszorg?

Manuel Morrens, prof. dr. Hoogleraar Psychiatrie Universiteit Antwerpen, Academisch diensthoofd Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, Vakgroepvoorzitter CAPRI Universiteit Antwerpen

+

10u45 -Koffiepauze

11u15

D07 I Kruispunten: ambitieuze lokale samenwerkingsverbanden die inzetten op verregaande ontschotting en laagdrempelige toegang tot GGZ en welzijn

Moderator: Helga Peeters, netwerkcoördinator GGZ-netwerk SaRA, master in de psychologie 

Discussiant 1: Lise Bemelmans, Master klinische psychologie, Lokale coördinator, Netwerken GG, Maasmechelen 
Discussiant 2: Hannelore Claesen, maatschappelijk werker, coördinator Kruispunt Maasmechelen, CGG Kohesi, Maasmechelen
Discussiant 3: Berdien Geys, overkoepelend coördinator Kruispunten GGZ netwerk SaRA, bachelor sociaal werk 
Discussiant 4: Hellen Renders, beleidsmedewerker CAW Antwerpen

+

11u15

S25 I Suïcidale gedachten en gedragingen van jongvolwassenen

Olivia Kirtley, PhD, Assistant Research Professor and Co-Director, Center for Contextual Psychiatry, Center for Contextual Psychiatry, KU Leuven, Leuven

+

13u45

S26 I De procedure van de beoordeling van beslissingsbekwaamheid vanuit multidisciplinair oogpunt

Jan De Lepeleire, Huisarts, Prof KU Leuven, KU Leuven, Lint

+

11u15

S27 I Populatiestudies 2.0: een nieuwe generatie populatiestudies

Ronny Bruffaerts, Klinisch psycholoog, ZAP, KUL, Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg, Leuven

+

11u15

S28 | Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

Lucia Dehaene, Prof. dr. Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen; PASO UPC KU Leuven & PraxisP, PraxisP KU Leuven, Leuven

+

11u15

S29 I Fenomenologische en psychoanalytische perspectieven op therapeutische zorg voor psychose

Feyaerts Jasper, Dr., Prof., Universiteit Gent, Gent

+

11u15

S30 I Cognitieve en psychische klachten bij Long COVID

Katrien Skorobogatov, ASO psychiatrie, PhD student (immunopsychiatrie), CAPRI UA/ SINAPS, Duffel

+

11u15

W21 | Drempels en treden voor het aanpakken van de wachttijden in de GGZ

Jo De Grave, licentiaat biomedische wtn./organisatie v/d gezondheidszorg (VUB), lid werkgroep wachttijden SGGG., werkgroep wachttijden SGGG / CGG INTEGRA Limburg, Sint-Amandsberg

+

11u15

W22 | Psycho-educatie over verslaving: Van Verlangen naar Drang (en terug)

Paul Van Deun, Master Klinische Psychologie, Zelfstandig Psycholoog, Kessel-Lo

+

11u15

W23 I Hoe kunnen we in een gezagsrelatie tot verbinding komen?

Katrijn Van Loockmaster orthopedagogiekdirecteur zorgKlavierMerksplas 

+

11u15

W24 | Wanneer en waartoe betrek je cliënten in teamoverleg?

Sarah Vanderhofstadt, master, staflid, Interactie Academie, Antwerpen
Paul Castelijns, master, staflid, Interactie Academie, Antwerpen

+

11u15

W25 I Op een fijne en veilige manier in verbinding: spelen, delen, helen

Daisy Jeurink-Luiten, HBO, Creatief therapeut beeldend, Praktijk Daisy Luiten, Deventer (Nederland)

+

11u15

M13 I Forensische zorg III

M13.1 Kwaliteit van leven en groepsklimaat in de langdurige forensische psychiatrie
Athina BisbackMaster, Therapeutisch coördinatorZorggroep Sint-Kamillus, Bierbeek

M13.2  Groeitrajecten van dynamische risicofactoren tijdens behandeling in de hoogbeveiligde forensische psychiatrie in Vlaanderen
Sophie VerschuerenMaster criminologie en seksuologie, Wetenschappelijk onderzoekerFPC Antwerpen, Antwerpen

M13.3 Lessons learned: 8 jaar forensische long stay
Vicky Van BulckMaster psychologie, Wetenschappelijk medewerkerZorggroep Sint-Kamillus, Bierbeek

+

11u15

M14 | Getuigenissen

M14.1 Getuigenis. Wat is therapeutisch? Van dwang naar emancipatie.
Veerle Janssens
, Universitair, tolk bij het Europees Parlement, Vzw Uilenspiegel, Halle

M14.2 Non-binaire en transgender verhalen ondersteunen
Anke Raymaekerssysteemtheoretisch psychotherapeut en seksuoloog. Freelance docent bij de Interactie-Academie in Antwerpen. Coördinator van Praktijk Anker in Wilrijk, Wilrijk

M14.3 Omarmd in een bevriend gezin versus opname in psychiatrie gedurende psychose, een persoonlijke ervaring.
Christel GuldentopsMaster, vrijwilliger ervaringsdeskundige, Borgerhout

M14.4 Post-traumatisch herstel vanuit ervaringsdeskundigheid
Marijn
 Depraetere, Middelbaar, VoorzitterOver De Grenzen Heen VZW, ROESELARE

+

11u15

M15 | Kennisdeling

M15.1 Het behandelkompas in trialoog: samen op zoek
Lieve Beheydt, 
klinisch psycholoog-psychotherapeut, dr. in de menswetenschappen/Stafmedewerker psychodiagnostiek UPC Duffel, Duffel
Katleen De Bie, 
ervaringsdeskundige UPC Duffel, Duffel

M15.2   Authentiek beleid maken als spil voor kennisdeling en uitwisseling over suïcidepreventie in UPC Duffel.
Michiel Manteleers, 
hoofdverantwoordelijke dubbeldiagnose, UPC Duffel, Duffel
Jesse Verleije, kwaliteitscoördinator, UPC Duffel, Duffel

M15.3Hoe vanuit transdisciplinair onderzoek naar de SEO de brug tussen professionals by experience en professionals by professions wordt gemaakt
Ongena Aristo,
Master Orthopedagogiek, Wetenschappelijk medewerkerP.C. Sint-Jan-Baptist, Zelzate

M15.4  Herstelgerichte zorg via activiteit en ontmoeting: een verbindend verhaal van activering, creativiteit en participatie
Kim TintelMaster, Diensthoofd Therapeutisch Activiteitencentrum, Zorggroep Sint-Kamillus, Bierbeek
Melissa Santervasdiensthoofd Activiteiten- en Ontmoetingscentrum ’t Collectief, Zorggroep Sint-Kamillus, Bierbeek

+

11u30

U5 I Ervaringsdeskundigen, verbindende schakel tussen zorg en patiënten

Panelgesprek met Guy Tegenbos, Jochen Vandensteen, Bert Plessers, Jana De Beul, Ann Callebert, Nathalie Albert en Els Nijs.

+

12:45 -Lunch

13u45

D08 I Organisatie van de spoedeisende en crisispsychiatrie binnen een netwerkgedachte

Moderator: Jürgen De Fruyt, Psychiater, Departementshoofd Psychiatrie-psychosomatiek, AZ Sint-Jan Brugge AV, Brugge
Discussiant: Tineke De Moor 
Discussiant: Rinaldo Cavatorti  

+

13u45

S31 I Samen sterker: naasten als sleutel in suïcidepreventie en -postventie

Kirsten Pauwels, MSc, Adjunct-directeur, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, Gent

+

11u15

S32 I Verbindende en gastvrije zorg, ook voor wie zelf niet komt aankloppen

Marianne Destoop, MD, PhD, psychiater, PC Multiversum, Mortsel

+

13u45

S33 I Werk / gezondheid – Werk op weg naar herstel en inclusiviteit

Patrick Colemontervaringsdeskundige, beleidsmedewerker geestelijke gezondhiedVlaams Patiëntenplatform, Hasselt

+

13u45

S34 I Psychoanalyse en gastvrijheid. Te gast op de bank

Marc Hebbrecht, Psychiater-psychoanalyticus, Voorzitter, Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, Brussel

+

13u45

S35 | Focus op vernieuwende therapeutische invalshoeken in de verslavingszorg

Els Santens, Psychiater, Afdelingspsychiater, P.K. Alexianen Zorggroep Tienen, Tienen

+

13u45

S36 | Bepalen van beveiligingsnoden aan de hand van de DUNDRUM-toolkit: van vertaling naar validatie tot implementatie

Inge Jeandarme, Associate Professor / Psychiater, Coördinator Kenniscentrum Forensische zorg, OPZC Rekem, Rekem

+

13u45

W26 | Geënte therapie: Aspecten van tweedelijnspsychologische zorg en eerstelijnspsychologische zorg in een specifieke context

Gert Vits, master in de psychologie, psycholoog-psychotherapeut/beleidsondersteuning/coördinatie ELP 1G1P OB, CGG-VBO, Leuven

+

13u45

W27 | Ik zou mijn hart willen weggeven

Els Lambrecht, Bachelor, bestuurder Actiegroep Ervaringdeskundige Hulpverleners + groepsbegeleider RC Pastel, UilenSpiegel vzw, Brussel

+

13u45

W28 I Bestaat de ideale (patiënt)ervaringsdeskundige? Een workshop over de 8 uiteenlopende rollen van ervaringsdeskundigen

Kristel Van de Velde, Master, Voorzitter OPWEGG netwerk SaRa, Berchem

+

13u45

W29 | Samenspel ‘Via Via’ veerkrachttraining

Herlinde Wynants, Post Master, Ervaringsdragend arts, ZNA PZ, Antwerpen

+

13u45

W30| Belgische Psychiatrische High& Intensive Care: hoe wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk elkaar versterken in een innovatief implementatieproces

Hella De Munter, psychiater, , UPC KU Leuven
Ronny Bruffaerts, professor, UPC KU Leuven
Vanessa De Roo, Adjunct Federaal Coördinator Hervormingen GGZ, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Laure Istas, conseillière senior en amélioration, PAQS
Hannah Jossa, psycholoog UPC KU Leuven
Gorik Kaesemans, adviseur GGZ, Zorgnet Icuro
Katrien Vandenhout, psycholoog, UPC KU Leuven

+

13u45

M16 | Samenwerking

M16.1 Een warme plek uitbouwen in de wijk, een inloophuis als middel om mensen samen te brengen van binnen en buiten de GGZ
Bruno Libbrechtbacheler, diensthoofd ergotherapeutisch centrum (maar ik wil deelnemen vanuit mijn vrijwilligerswerk bij Inloophuis Ieper)Inloophuis Ieper vzw, Ieper

M16.2 Ronde Tafels Gedeelde Zorg, een weg naar integrale zorg voor zorgwekkende zorgmijders.
An Blondeel, Bachelor in de toegepaste psychologie, psychotherapeut,, TeamcoördinatorNetwerk GG ADS // Advies&Coaching ADS, Dendermonde

M16.3 De intensieve samenwerking tussen GGZ en partners uit welzijn, werk en VAPH binnen activeringstrajecten geeft mensen terug kansen op werk en perspectief in hun leven.
Greet De Vosmaster, stafmedewerker + netwerkcoördinator tender activeringCAW Limburg, Hasselt

M16.4 Wat je aandacht geeft, groeit – Clubhuismodel © als inspiratiebron met participatie als krachtbron
Jorinde Janssen, Bachelor Gezinswetenschappen/Master Sociologie, Coördinator Activering Multiversum, Boechout
Kristine De Decker, Lid

+

13u45

M17 | Spoed

M17.1  Implementatie van Triage voor Psychiatrie op de Spoedafdeling
Bruce VranckenMaster in de verpleegkunde GGZ, Verpleegkundig specialist GGZAZ Sint-Jan Brugge AV, Bredene

M17.2  Psychiatrische ondersteuning op spoed (POOS)
Tine Maes,
 Master verpleeg en vroedkunde, Zorgmanager GZA, Hoboken

+

15u15 -Koffiepauze

16u00

Keynote 02 I Come in, I give you shelter from the storm (Bob Dylan). Enkele klinisch-theoretische beschouwingen rond de psychotherapeutische begeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen

Emmanuel Declercq, PhD Psychologie, expert bij de Hoge Gezondheidsraad, psychoanalytisch psychotherapeut

+

Wil je het Vlaams Geestelijke
Gezondheidscongres niet missen?

Prijzen & inschrijvingen

In samenwerking met