12e Vlaams Geestelijke
Gezondheidscongres

Dichtbij de mens: verbindende en gastvrije zorg

 

10 & 11 september 2024 | Antwerpen, Wilrijk – Campus Drie Eiken

 

Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het twaalfde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres op 10 en 11 september 2024 in Antwerpen.

 

“Mijn hart heeft meer kamers dan een hoerenkot” schreef de onvolprezen Gabriel Garcia Marquez in zijn meesterwerk “Liefde in tijden van cholera”. Het is een verhaal over vastberadenheid in de liefde, maar ook over eenzaamheid, ziekte, ouderdom en dood. Macht in menselijke verhoudingen en de spanningen die dat met zich meebrengt, vormen een rode draad in het boek.

Het is een prachtige metafoor voor werken in de geestelijke gezondheidszorg. Om therapeutisch contact te maken, moeten hulpverleners in staat zijn om hun hart onvoorwaardelijk open te zetten voor elke patiënt, om die met liefde te beluisteren. Dit vanuit verschillende invalshoeken, om niets essentieel te missen en om het geheel te begrijpen. De GGZ heeft duizenden kamers waarin pijnlijke verhalen worden gebracht, verdriet wordt gedeeld, ziekte en dood worden betreurd. De GGZ gaat ook actief op zoek naar kamers van psychisch lijden, via outreach zorg of via vindplaatsen. Het is een dynamisch gebeuren van zoeken en vinden, van opgezocht worden en de deur open maken.

Het is dus een absolute noodzaak dat de GGZ gastvrij is. Dit betekent respect hebben voor iedereen die zich aanmeldt, die persoon als gelijkwaardig behandelen en zorgvuldig bekijken welke noden behartigd moeten worden. De GGZ moet een veilige plek zijn, waar tijdelijke passanten en blijvende gasten niet alleen de meest geschikte zorg krijgen, maar ook ondersteund worden in hun maatschappelijke participatie. De GGZ moet ook vlot toegankelijk en bereikbaar zijn. Maar hoe gaan we om met soms noodzakelijke drempels of onvermijdelijke ingangsexamens?

Het twaalfde GGZ-congres wil de aandacht vestigen op een GGZ “Dichtbij de mens: verbindende & gastvrije zorg”. Hoe verhouden zorgvrager en zorgverlener zich tot elkaar, hoe ver of hoe dicht is werkbaar? Welke plichten hebben zorgorganisaties richting de mensen die er werken, maar vooral richting de mensen die er hulp komen zoeken? Wat doen we met mensen die aan de deur staan en geen hulp willen? Of met wie nergens meer welkom is? Familieleden en andere betekenisvolle personen in het leven van een kwetsbare persoon worden vaak over het hoofd gezien en dat moet beter. Hoe komen we tot volledig inclusie waarbij alle betrokkenen oprecht deelnemen aan de zorg? Kortom, alle inhoudelijke aspecten van toegankelijkheid, beschikbaarheid, behandelrelaties en behandelvormen worden onder de loep genomen.

Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het twaalfde Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres op 10 en 11 september 2024 in Antwerpen.

Met hartelijke groeten,

dr. K. Catthoor (voorzitter VVP)
dr. P. Niemegeers (wetenschappelijk secretaris VVP)

Namens het organisatiecomité

Programmaoverzicht

het volledige programma is binnenkort beschikbaar.09u00 -Onthaal

09u45

Opening congres

Opening van het congres.
Uitreiking van de Pi-kwadraatprijs.

+

10u00

Keynote 01 I De mens in de hedendaagse leefomgeving, impact op mentale gezondheid en implicaties voor behandeling

Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie, Amsterdam UMC, Amsterdam

+

11u00 -Koffiepauze

11:45

U1 I “Out of the box. Buiten de comfortzone”

Debat met Henri Heimans, Rik Devillé, Nico Sturm en Vic Mees.
Moderator: Kirsten Catthoor, MD, PhD, psychiater Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

 

+

11u30

D01 I Hebben we in Vlaanderen nood aan medisch-psychiatrische units voor de gecombineerde somatische en psychiatrische zorg?

Moderatoren :
Prof. dr. Filip Van Den Eede, psychiater, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Edegem
Dr. Dirk Peeters, psychiater, AZ Voorkempen, Malle, voorzitter sectie CLP VVP

Discussianten:
Dr. Patric De Wit, neuroloog, SP psycho-geriatrie “De Dennen”, Malle
Dhr. Nicolaas Martens, beleidsmedewerker PZ Multiversum en doctorandus FGGW UA
Dr. Arjen Van Dalfsen, psychiater, dienst psychiatrie, Bravis Ziekenhuis, Bergen-op-Zoom, Nederland

+

13:00 -Lunch

14:15

U2 I Complexe zorgnoden

Marianne Destoop, MDPhD, psychiater, PC Multiversum, Mortsel

+

14u00

D02 | Inkanteling van de verslavingzorg in de GGZ, quo vadis?

moderator: Peter Joostens, psychiater, Alexianen Tienen, ZorGGroep Zin

+

14u00

D03 | Hoe lokaler georganiseerd, hoe toegankelijker het aanbod

Maaike Boonstra, Master, Stafmedewerker Netwerk GGZ Kempen, voormalige coördinator HerstelAcademie Kempen, HerstelAcademie Kempen, Geel

+

15u30 -Koffiepauze

16u00

D04 I Huisartsen in de GGZ

Charlotte Sercu, doctoraat, verantwoordelijke psychosociale zorg, Domus Medica, Antwerpen

+

16u15

U3 | Tussen brein en onbehagen. Perspectieven op de verhouding tussen samenleving en geestelijke gezondheid en hun maatschappelijke relevantie

Piet Bracke, prof. dr. hoogleraar sociologie, Universiteit Gent, Gent

+

17:30 -Receptie

09u15

D05 I Burgerbewegingen: partners voor een noodzakelijke innovatie in de GGZ

Moderator: Philippe Delespaul, PhD, Hoogleraar Innovatie in de GGZ, Universiteit Maastricht, Maasmechelen

+

09u15

D06 | Psychose en trauma bij jongeren, over het bos en de bomen

Freek Dhooghe, Klinisch psycholoog, Klinisch psycholoog – psychotherapeut, VRINT UPC KULeuven, Wijgmaal

+

09u30

U4 I Precisie Psychiatrie: individuele behandeling op maat in de geestelijke gezondheidszorg?

Manuel Morrens, prof. dr. Hoogleraar Psychiatrie Universiteit Antwerpen, Academisch diensthoofd Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, Vakgroepvoorzitter CAPRI Universiteit Antwerpen

+

10u45 -Koffiepauze

11u15

D07 I Kruispunten: ambitieuze lokale samenwerkingsverbanden die inzetten op verregaande ontschotting en laagdrempelige toegang tot GGZ en welzijn

Moderator: Helga Peeters, netwerkcoördinator GGZ-netwerk SaRA, master in de psychologie 

Discussiant 1: Lise Bemelmans, Master klinische psychologie, Lokale coördinator, Netwerken GG, Maasmechelen 
Discussiant 2: Hannelore Claesen, maatschappelijk werker, coördinator Kruispunt Maasmechelen, CGG Kohesi, Maasmechelen
Discussiant 3: Berdien Geys, overkoepelend coördinator Kruispunten GGZ netwerk SaRA, bachelor sociaal werk 
Discussiant 4: Hellen Renders, beleidsmedewerker CAW Antwerpen

+

11u30

U5 I Ervaringsdeskundigen, verbindende schakel tussen zorg en patiënten

Panelgesprek met Guy Tegenbos, Jochen Vandensteen, Bert Plessers, Jana De Beul, Ann Callebert, Nathalie Albert en Els Nijs.

+

12:45 -Lunch

13u45

D08 I Organisatie van de spoedeisende en crisispsychiatrie binnen een netwerkgedachte

Jürgen De Fruyt, Psychiater, Departementshoofd Psychiatrie-psychosomatiek, AZ Sint-Jan Brugge AV, Brugge

+

15u15 -Koffiepauze

16u00

Keynote 02 I Come in, I give you shelter from the storm (Bob Dylan). Enkele klinisch-theoretische beschouwingen rond de psychotherapeutische begeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen

Emmanuel Declercq, PhD Psychologie, expert bij de Hoge Gezondheidsraad, psychoanalytisch psychotherapeut

+

Wil je het Vlaams Geestelijke
Gezondheidscongres niet missen?

Prijzen & inschrijvingen

In samenwerking met