11e Vlaams Geestelijke
Gezondheidscongres

Wat werkt en voor wie?

20 en 21 september 2022 | Antwerpen, Wilrijk – Campus Drie Eiken

 

Mede namens het bestuur van de Forum Geestelijke Gezondheid, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan het elfde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres op 20 en 21 september 2022 in Antwerpen, met als thema “Wat werkt en voor wie?”

Wat wordt het nieuwe normaal in de geestelijke gezondheidszorg na de uitdagingen van de wereldwijde coronapandemie? Het is een vraag die velen zich stellen. We hebben helaas geen eenduidige of volledige antwoorden. Onzekerheden beheersen al meer dan een jaar het leven van elke dag, en het ziet er niet naar uit dat het snel anders wordt. Dit vraagt veel soepelheid, aanpassingsvermogen en doorzetting om er mee te blijven omgaan.

We kijken ook niet meer op van de zoveelste nieuwe virusvariant of regelgeving. Het lijkt wel een tweesnijdend zwaard, “de” metafoor van onze sector sinds lange tijd. Er is heel veel inzet, er zijn prachtige projecten en we bereiken zo veel. Maar tegelijkertijd kan het ook nog zo veel beter.

Nu de wereld stilaan weer recht krabbelt, worden evaluaties en afwegingen gemaakt over de afgelopen periode. Het mag geen verrassing zijn dat de geestelijke gezondheidszorg zich moeiteloos staande heeft kunnen houden naast, maar vooral samen met de algemene geneeskunde. Kleine en grote initiatieven voor het welzijn van patiënten rezen als paddenstoelen uit de grond. Telefonische consulten en beeldbellen werden geïntroduceerd; zelfzorg voor hulpverleners stond plots op de voorgrond. Participatie, gedeelde besluitvorming en samenhorigheid evolueerden naar gemeengoed en waren niet meer exclusief van de geestelijke gezondheidszorg.

“Leren van het verleden, leven in het vandaag, en hopen voor morgen. Maar nooit ophouden met vragen stellen.”

Dit universele devies van Albert Einstein mogen we zeker nu niet uit het oog verliezen.

Tijdens het 11de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres gaan we op zoek naar antwoorden op elementaire vragen.

Wat zijn de fundamenten van de geestelijke gezondheidszorg, op vlak van kennis, bejegening en universele mensenrechten? Zorgvuldig inzoomen op hoe diagnostiek en therapie worden aangewend, kan inzichten geven in wat werkt en voor wie. Maar ook in wat er ontbreekt in onze geestelijke gezondheidszorg. Hoe reëel zijn de wachtlijsten en wat valt er aan te doen? Is public mental health voldoende uitgebouwd in dit land? Blijven intolerantie, stigma en discriminatie essentiële strijdpunten of hebben we intussen bereikt wat we moeten bereiken? Kortom, back to basics met ongemakkelijke maar noodzakelijke vragen.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het 11de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres.

 

Dr. K. Catthoor en dr. P. Niemegeers (wetenschappelijk secretarissen VVP)
Prof. dr. F. Matthys (voorzitter VVP)
Namens het organisatiecomité

Programmaoverzicht

Bekijk het programma in een handig .pdf-formaat:

Programma dag 1 - PDF Programma dag 2- PDF09u00 -Onthaal

09u45

Opening congres & uitreiking Pi-kwadraatprijs

Opening van het congres door rector Herman Van Goethem.
Uitreiking van de Pi-kwadraatprijs.

+

10u00

Keynote 01 I Baart de (geestelijke gezondheids-)zorg ons zorgen? Onderzoek in de GGZ: naar implementatie van goede praktijken, organisatiemodellen en beleid

Chantal Van Audenhove, prof. dr., gewoon hoogleraar, LUCAS KU Leuven – Zorgonderzoek & Consultancy, Leuven  presentatie

+

11u00 -Koffiepauze

11:45

U1 I Psychische problemen bij kinderen en jongeren in Vlaanderen. Stand van zaken en reflecties voor de toekomst

Ronny Bruffaerts, Doctor Medische Wetenschappen, Hoogleraar Psychiatrie, UPC KU Leuven, Kortenberg

+

11u30

D01 I Wat weten artsen over geestelijke gezondheidszorg en armoede?

Moderator: Kirsten Catthoor, Psychiater, Werkgroep “Ziek maakt arm, arm maakt ziek” van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid

+

11u30

S01 I Vroege detectie en interventie bij persoonlijkheidsstoornissen

Voorzitter: Joost Hutsebaut, Prof. Dr., klinisch psycholoog, De Viersprong / Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen / Tilburg University, Bergen op Zoom

+

11u30

S02 I Gedragsverslaving in Vlaanderen anno 2022

Voorzitter: Dr. Peter Joostens, Beleidspsychiater team algemene psychiatrie – psychiater mobiel crisisteam

S02.3 | Therapeutische interventies en zelfhulp bij problematisch gokken     Presentatie 

+

11u30

S03 | Wat werkt voor wie in de liaisonpsychiatrie?

Voorzitter: Filip Van Den Eede, Psychiater, Medisch coördinator psychiatrie UZA / hoofddocent FFGW UA, UZA / CAPRI UA, Edegem
presentatie

+

11u30

S04 I Aandacht voor perinatale ggz

Voorzitter: Christine Franckx, Psychiater, vzw GiO, Antwerpen

+

11u30

S05 | Het stigma voorbij: hulpzoekend gedrag bij personen met seksuele interesses in minderjarigen

Voorzitter: Kasia Uzieblo, Professor criminologische en forensische psychologie, Senior researcher, Forensische Zorgspecialisten en VUB, Brussel
Presentatie

+

11u30

S06 I Een klinische kijk op muziektherapie

Voorzitter: Daisy Varewyck, Master muziektherapie, Muzietherapeut, PC.Dr.Guislain, Gent

+

11u30

W01 I Aan de slag met culturele diversiteit

Seline van den Ameele, Psychiater, Psychiater, PAAZ UZ Brussel, Jette

+

11u30

W02 I Aan de slag met www.onlinehulp-apps.be – dé wegwijzer naar apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid

Annelien Mees, Klinisch psycholoog, Lector & onderzoeker Toegepaste psychologie HoWest
Jana Verplancke, Master Pedagogische Wetenschappen, lector-onderzoeker, Artevelde Hogeschool, Gent
presentatie

+

11u30

W03 I Meervoudig trauma in hechtingsrelaties

Kris Decraemer, master klinische psychologie, staflid, opleider, therapeut, bemiddelaar, interactie-academie, Antwerpen

+

11u30

W04 I Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert, Master psychologie, opvoedkunde gezondheidszorg ouderen, Gastdocent Erasmushogeschool Brussel, Leuven
Presentatie

+

11u30

W06 | Driehoekenmodel rond somatische zorg binnen een psychiatrische setting

Sven Tempels, Master bewegingswetenschappen UGent, Bewegingstherapeut PZ Frapello, Merelbeke
Presentatie

+

11u30

M01 | Herstel

Mattias Nolmans, Prof. Bachelor Handelswetenschappen, Familie-ervaringswerker in de ggz, Zelfstandige, Diest
Vanessa Matthyssen, Universitair, Algemeen directeur UilenSpiegel, UilenSpiegel vzw, Molenbeek    –   presentatie
Els Lambrecht, Bachelor in de psychiatrische verpleegkunde (+ werkstudent psychologie), Projectmedewerker RC Pastel + redacteur Spiegel & communicatiemedewerker, Psychosociaal RC Pastel (netwerk Emergo) + UilenSpiegel vzw, Mechelen + Sint Jans Molenbeek  –  presentatie
An-Sofie Vandermeulen, Bachelor maatschappelijk werk,, Ervaringsdeskundig maatschappelijk werker,, UPC KULeuven Campus Kortenberg, Kortenberg
Kristien Schoenmaekers, Bachelor in de sociale verpleegkunde, Sociaal verpleegkundige, Veerkrachtwonen Multiversum, Mortsel
Mariotte Wyckaert, Master in de Ergotherapeutische Wetenschap, therapeutisch projectmedewerker kwaliteitszorg en ergotherapeut psychosezorg, PZ Sint-Alexius, Grimbergen  – presentatie
Tom van den Abeele, coördinator-ervaringswerker herstelgerichte zorg en ervaringswerker mobiel team bij PZ Sint-Alexius

+

11u30

M02 I Beweging

Anneke Krols, Master sociologie, Bewegingswerker, UilenSpiegel vzw, Brussel   –   presentatie
Leen Larminier, ergotherapeut, PZ Sint-Alexius Grimbergen
Verdoodt Hugo, Tuin- en asinotherapeut, PZ Sint- Alexius Grimbergen, Grimbergen
Judith Debaere, Medewerker laagdrempelig project vzw, G-Sport Vlaanderen, Gent  –  presentatie
Thomas Botterman, Master, Stafmedewerker sportaanbod sporters met een psychische kwetsbaarheid, Parantee-Psylos vzw, Gent    –   presentatie

+

11u30

M03 I Creatief met de cliënt

Leen Pauwels, Creatief therapeut, Muziektherapeut en voorzitter vzw Atelier113, vzw Atelier113, Harelbeke
Saskia Roggeman, Doctor in de wetenschappen: Biologie, Postdoctoraal wetenschappelijk onderzoeker, PC Sint-Jan Baptist, Zelzate     –    presentatie
Jan Raes, doctor in de geneeskunde, master psychiatrie, psychiater, bedrijfscoach, auteur van het boek Samen Lezen-de ultieme therapie (Lannoo Campus, 2020), Het Lezerscollectief, Deurne    –    presentatie

+

13:00 -Lunch

14:15

U2 I Zot van werk – Wie werkt en voor wat?

Geert Van Hooteghem, prof. dr. gewoon hoogleraar, algemeen directeur HIVA KU Leuven, Instituut voor Arbeid en Samenleving, Leuven
presentatie

+

14u00

D02 I Participatie en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand

Moderator: Lisa Verbeke, Netwerkcoördinator GGZ Zuid-West-Vlaanderen

+

14u00

SO7 | Transitie psychiatrie in Vlaanderen – how to?

Voorzitter: Willem De Muer, zorgmanager, PC Multiversum, Mortsel

S07.1 | Marquee  presentatie

+

14u00

S08 | De ontwikkeling en implementatie van richtlijnen in de GGZ: Hoe overbruggen we de kloof tussen wetenschappelijke evidentie en implementatie in de praktijk?

Voorzitter: Chantal Van Audenhove, prof. dr., gewoon hoogleraar, LUCAS KU Leuven – Zorgonderzoek & Consultancy, Leuven
presentatie

+

14u00

S09 | GIT-PD: een werkzaam, geïntegreerd behandelingskader voor persoonlijkheidsstoornissen, ziekenhuisbreed geïmplementeerd.

Voorzitter: Wim Simons, Psychiater, Hoofdarts, PZ St. Annendael, Diest
presentatie

+

14u00

S10 I Behoeften gebaseerde zorg bij oudere volwassenen in woonzorgcentra: mission possible?

Voorzitters: Peter Van Bogaert, PhD, Professor, Universiteit Antwerpen, Wilrijk en Linda Van Diermen, PhD, Psychiater, PC Bethanië, Zoersel 

S10.1 I Behoeften gebaseerde zorg en het effect ervan op gedrag en gemoed bij bewoners met dementie   presentatie

+

14u00

S11 | De blijvende noodzaak van belangenbehartiging voor de EPA-patiënt

Voorzitter: Kirsten Catthoor, Psychiater, Psychiatrisch Ziekenhuis in Stuivenberg, voorzitter Vlaamse Vereniging Voor Psychiatrie, Temse

S11. 2 |  Preventie van somatische comorbiditeit door middel van vaccinatie   presentatie
S11. 3 | 10 jaar na de vermaatschappelijking van zorg: wie telt nog mee?   presentatie
S11. 4 | Somatische zorg voor de EPA-patient in een psychiatrisch ziekenhuis: geen sinecure  presentatie

+

14u00

W07 I Mentaliseren voor en door hulpverleners

Elien Mariën, Master in de psychologie, Zorginhoudelijk coördinator / psycholoog, Zorggroep Multiversum / MBT België, Boechout
Presentatie

+

14u00

W08 I Hoe aan de slag met social rhythm therapy bij mensen met een bipolaire stoornis?

Sabien Wyckaert, universitair, psychiater dagcentrum, UPC KULeuven, Kortenberg

+

14u00

W09 I Preventie van morele verwondingen bij COVID-hulpverleners

Erik de Soir, Doctor in de Psychologie, Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen, Psycholoog-Psychotherapeut, De Weg Wijzer – Expertisecentrum voor trauma- en rouwbegeleiding, Leopoldsburg
Presentatie

+

14u00 - 14u45

W10 I Werken met online tools bij de preventie van suïcide

Chiara Versluys, Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Kim Devleeschouwer, Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg
Presentatie

+

14u45 - 15u30

W11 I Blended werken: ook thuis aan de slag met herstel

Ronny Willemen, Zorggroep zin (CGG), Hasselt
Presentatie

+

14u00

W12 | De partnerrelatietherapeut als evenwichtskunstenaar

Mieke Faes, Klinisch psycholoog , systeemtherapeut, opleider systeemtherapie, Staflid Interactie-Academie , Systeemtherapeut, opleider systeemtherapie, Interactie-Academie, Antwerpen

+

14u00

M04 I Doelgroepen & behandelaanbod

Ria van den heuvel, onderwijs – certified coach career services, projecten&partnership ggz, centrum ZitStil – InclusieAmbassade, boechout
Ronald Ruys, Klinisch Psycholoog, Psycholoog, P.C. Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Ellen Coppens, Master psychologie, psycholoog – therapeut CGG Adentro – CGG Waas en Dender – CGG Zuidoost-Vlaanderen, Eeklo
Yannic van Gils, klinisch psychologe, liaison psychologe GZA, Wilrijk   –  presentatie

+

14u00

M05 I Ethiek & educatie

Axel Liégeois, Prof. dr., Hoogleraar zorgethiek KU Leuven en stafmedewerker ethiek Broeders van Liefde, KU Leuven & Broeders van Liefde, Leuven   –   presentatie
Calmeyn Marc, psychiater bestuurslid Namaste vzw, Zedelgem  –  presentatie
Jens De VleminckPhD, senior onderzoeker, KU Leuven / UPC KU Leuven, Heverlee

+

15u30 -Koffiepauze

16:15

U3 I De on(be)handelbare psychopaat: Mythe of klinische realiteit?

Kasia Uzieblo, Professor criminologische en forensische psychologie, Senior researcherForensische Zorgspecialisten en VUB, Brussel
Presentatie

+

16u00

D03 I Bruggenbouwen tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie. Hoe ernstig psychisch kwetsbare jongeren te behandelen in de thuissituatie?

Moderator: Kirsten Catthoor, psychiater MPT Jongvolwassenen, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

+

16u00

S12 I Leerstoel Public Mental Health

Voorzitter: Kris Van den Broeck, Klinisch psycholoog, Professor, UAntwerpen, Wilrijk
Presentatie

+

16u00

S13 I Verslavingszorg: altijd boeiend, steeds uitdagend!

Voorzitter: Els Santens, Psychiater, Psychiatrische Kliniek Alexianen Zorggroep Tienen
presentatie

+

16u00

S14 | Community based interventions: co-creaties in de publieke ruimte èn in de spreekkamer

Voorzitter: Chris Noorduin, Transcultural psychotherapist and supervisor, vluchtelingenteam CGG VBO, Leuven
presentatie

+

16u00

S15 I Outreach voor personen met een verstandelijke beperking

Voorzitter: Filip Morisse, Doctor in de pedagogische wetenschappen, medewerker outreach, P.C. Dr. Guislain, Gent
presentatie

+

16u00

S16 I Depressie: wat werkt en voor wie … en waarom?

Voorzitter: Pat Donnez, Journalist, auteur, moderator, VRT, Klara, Mechelen

+

16u00

W13 I De responsiviteit van de Therapeut: essentieel en complex

Peter Rober, Prof. dr., Psycholoog-Gezinstherapeut, Context – UPC KU Leuven, Kortenberg

+

16u00

W14 I Herstel & Tewerkstelling: van kwetsbaarheid naar kracht

Tessa Byn, bachelor sociaal werk, maatschappelijk werker/arbeidscoach GGZ, De MaRe, Kortrijk    presentatie

+

16u00

W15 I Implementatie van Mindful Parenting op een Moeder-Baby Eenheid

Annebel Depoorter, Master in de klinische psychologie-Gedragstherapeut, Therapeutisch Verantwoordelijke, Karus vzw, Sint-Denijs-Westrem
Annelies Van Acker, Master in de Klinische Psychologie-Cliëntgericht therapeut, Kinderpsycholoog, Karus vzw, Sint-Denijs-Westrem
Presentatie

+

16u00

W16 I Levenseinde vragen bij ouderen

Filip Bouckaert, Psychiater, Psychiater en hoofdarts, UPC KU Leuven, Kortenberg

+

16u00

W17 | Wat werkt?! Ervaringsdeskundigen binnen je organisatie en netwerk

Patrick Colemont, Beleidsmedewerker, OPGanG, Heverlee

+

16u00

M06 I Forensische psychiatrie

Ruben van den Ameele, Klinisch psycholoog, Directeur patiëntenzorg FPC Antwerpen, Antwerpen     presentatie
Petra Habets, PhD, Wetenschappelijk medewerker OPZC Rekem, Rekem

+

16u00

M07 I Trauma / migratie

Eva Feys, Bachelor – psychotherapeut – EMDR therapeut, Zelfstandig psychotherapeut, Dromen over_hoop, Tielt
Emmanuel Declercq, Doctor in de Psychologie (Université Catholique de Louvain), psychotherapeut in eigen praitijk, Diegem   –   presentatie
Camille Wets, Master in Sociologie, Doctoraatstudente, HEDERA (onderzoeksgroep) – Vakgroep Sociologie (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) – UGent, Gent

+

09:30

U4 I Leerstoel Public Mental Health: praktijkvoorbeelden uit Antwerpen

Kris Van den Broeck, Klinisch psycholoog, ProfessorUAntwerpen, Wilrijk    presentatie

+

09u15

D04 I Middelengebruik tijdens de zwangerschap

Moderator: Peter Joostens

+

09u15

S17 I Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat werkt? Inzichten en methodieken van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

Voorzitter: Eva Dumon, MSc, Coördinator Richtlijnen & Media, VLESP, Gent

S17.1 | Het 3de Vlaams Actieplan Suïcidepreventie   presentatie
S17.2. | Onderzoek naar de effecten en ervaringen van de oproepers naar de Zelfmoordlijn 1813    presentatie
S17.3 |  “SCI”: een kortdurend behandeltraject voor personen na een suïcidepoging of een suïcidale crisis      presentatie

+

09u15

S18 I Familie- en Naastenbetrokkenheid in de GGZ

Voorzitter: Greet PauwelsMSc, Vrijwilligerscoach, Similes vzw, Heverlee

+

09u15

S19 | Mentaal welzijn in de transitieleeftijd

Voorzitter: Guido Van Hal, Hoogleraar Universiteit Antwerpen2
Presentatie 1
Presentatie 2

+

09u15

S20 I Autisme in beweging (brengen): wetenschappelijk onderbouwde inzichten rond motoriek, stressreductie en fysieke activiteit bij kinderen en jongeren

S20.1 |Stress bij jongeren met autisme: het autonome zenuwstelsel en een biofeedback interventie om stress te verminderen  presentatie
S20.2 |Motorische problemen bij kinderen en jongeren met autisme: waar te plaatsen binnen het bredere kader?   presentatie
S20.3 | Fysieke activiteit bij jongeren met autisme      presentatie
S20.4 | Concrete tips om sport autismevriendelijker te maken    presentatie

+

09u15

S21 I Contingency management bij dubbeldiagnose psychose en verslaving: effectiviteit, implementatie en ervaringen

Voorzitter: Lise Docx, Msc, PhD, psycholoog, Mulitversum, Boechout
presentatie

+

09u15

S22 | De geestelijke gezondheid en sociale levens van Vlaamse jongeren doorheen het COVID-tijdperk: De laatste bevindingen van het SIGMA-project

S22.0 | De geestelijke gezondheid en sociale levens van Vlaamse jongeren doorheen het COVID-tijdperk   presentatie
S22.2 | Ervaringen van alleen zijn tijdens de eerste COVID 19-lockdown    presentatie
S22.3 | Leren van jongeren: Bevindingen van de SIGMA jongerenadviespanels    presentatie

+

09u15

W18 I Helen van trauma in Vocal Psychotherapy

Nele Fiers, master muziektherapie, muziektherapeut, PC Sint-Jozef Pittem, Pittem

+

09u15

W19 I Wachttijden aanpakken in de ggz, hoe doe je dat concreet? Een wetenschappelijke tango van logistiek en klinisch handelen.

Daan Van den Bossche, Master, Klinisch psycholoog – psychotherapeut CGG De Drie Stromen, Lokeren
Presentatie

+

09u15 - 10u00

W20 I Werken met ouders van zorg mijdende (jong)volwassen kinderen: interveniëren in een veld van luide en stille stemmen

Willem Beckers, Systeemtheoretisch psychotherapeut, Staflid Interactie-Academie, Antwerpen

+

10u00 - 10u45

W21 | KOPP-beleid in zorgorganisaties: inspiratie & goede praktijken

Katleen Hoing, Psycholoog, Projectmedewerker KOPP|KOAP bij Familieplatform, AntwerpenKris Holemans, Psychotherapeut, Projectmedewerker KOPP|KOAP bij Familieplatform, Antwerpen
Presentatie

+

09u15 - 10u00

W22 I Zelfcompassie & Innig verbinden

Wendi Winnelinckx, postgraduaat psychotherapie, Beoefenaar psychotherapie onder supervisie, Mechelen
Lydia Castiglione, klinisch psycholoog en PhD student

+

10u00 - 10u45

W23 I Wat werkt in therapie met samengestelde gezinnen?

Barbara Lavrysen, licentiaat in de klinische psychologie, relatie- en gezinstherapeute, opleider, supervisor, Context UPC KU Leuven, Kortenberg

+

09u15

M08 | Forensische psychiatrie

Inge Jeandarme, forensisch psychiater, psychiater afdeling Mira, PC Asster, Sint-Truiden  – presentatie
Claudia Pouls, Master, Onderzoeker, OPZC Rekem – KeFor, Rekem
Marjolein De Pau, Master in de klinische psychologie, PhD kandidaat, UGent, Gent

+

10u00

M09 | Afstemming

Gert Vits, Lic. in de Psychologie, psycholoog-psychotherapeut, coördinatie ELP 1G1P Oost-Brabant, Beleidsondersteuning, CGG-VBO, Leuven  –  presentatie
Sarah Vanderhofstadt, Master klinische psychologie, Postgraduaat systeemtheoretische psychotherapie, systeemtheoretisch psychotherapeut en begeleidster mobiel team, Interactie Academie en Mobiel Team Kompaan (vanuit Bethanië), Aartselaar

+

10u45 -Koffiepauze

11:30

U5 I Verbondenheid in het post-corona tijdperk

Alain Mahjoub, geneesheer-specialist in de acute geneeskunde, auteur, lid Safe Space, contextueel psychotherapeut, AZ Diest, Diest
presentatie

+

11u15

D05 I Duurzaamheid van GGZ-instellingen: waar staan we en waar willen we heen?

Kirsten Catthoor, Psychiater, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, Temse

+

11u15

S23 I Zin & onzin van benzodiazepines

Voorzitter: Melissa Ceuterick, PhD, Postdoctoraal onderzoekster, Universiteit Gent, Gent

S23.1 |Verslaafd op voorschrift?   presentatie
S23.2
| De ideale wereld: vrij van benzodiazepines? presentatie
S23.3 |
Blended care voor de afbouw van slaapmedicatie, niet voor iedereen? presentatie
S23.4 |
De rol van benzodiazepines en Z-producten binnen de klinische praktijk  presentatie

+

11u15

S24 I Familiebetrokkenheid binnen de GGZ

Voorzitter: Kim Steeman, Directeur, Familieplatform, Berchem
presentatie

+

11u15

S25 I Psychiatrische High en Intensive Care: onderzoek en praktijk hand in hand voor een betere zorg.

Voorzitter: Ronny Bruffaerts, Doctor Medische Wetenschappen, Hoogleraar Psychiatrie, UPC KU Leuven, Kortenberg

+

11u15

S26 I Het elektronische patiëntendossier en het gedeelde beroepsgeheim: Ethische en deontologische reflecties

Voorzitter: Peter Rober, Psycholoog/Psychotherapeut, Hoogleraar, KU Leuven – UPC KU Leuven, Kortenberg

S26.2 | Deontologische aspecten m.b.t. het delen van gezondheidsgegevens – Standpunt Psychologencommissie     presentatie
S26.4 | Een ethische visie op het gedeelde beroepsgeheim in het elektronisch patiëntendossier         presentatie

+

11u15

S27 I Visie, praktijk en onderzoek Open Dialogue

Voorzitter: Stijn Vanheule, Prof. Dr., Professor, Universiteit Gent

S27.1 | Psychose als psychische crisis     presentatie
S27.2 | Hoe sluit ‘Open Dialogue’ daarop aan?  
Presentatie

+

11u15

S28 I Doodswens in de psychiatrie

Voorzitter: Richard Oude Voshaar, psychiater, hoogleraar, Universitair Medisch Centrum, Groningen

S28.1 | Psychiatrische aandoeningen als grondslag voor euthanasie: cijfers en adviezen     presentatie

+

11u15

S29 I Wat werkt er in de GGZ voor mensen met een verstandelijke beperking?

Voorzitter: Isabelle Van Hecke, psychiater, PAAZ, AZ Sint Maarten, Mechelen

S29.4 | Werken Omer en Dõsen in de knoop? presentatie

+

11u15 - 12u00

W24 | Leidraad Opvang en Evaluatie van Suïcidaliteit

Lies Pittoors, MSc, Gedragstherapeut, Coördinator Zorg na een Suïcidepoging, VLESP, Gent
presentatie

+

12u00 - 12u45

W25 | Ondersteuning van hulpverleners bij omgaan met suïcidaliteit bij patiënten/cliënten

Liese Moors, Stafmedewerker Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Schaarbeek   presentatie

+

11u15

W26 | De eerste keer: wat we van jongeren kunnen leren over hun ervaringen met de eerste stap naar hulp.

Annelies Follaets, Professionele bachelor, Participatiecoach bij Pangg 0-18, Radar, Ligant, Wingg, Yuneco, Cachet vzw, Wilrijk

+

11u15 - 12u00

W27 | Quinque spel

Sabine De Cauwer, Cliëntenbureau Oost-Vlaanderen, Gent

+

12u00 - 12u45

W28 | Gevoelens, gedachten en zorgen delen na een ingrijpende gebeurtenis, scheiding of overlijden met gebruik van een therapeutische tool

Daisy Luiten, HBO (Nederland), Creatief Therapeut Beeldend, praktijk voor creatieve therapie en verliesverwerking, Deventer – Nederland

+

11u15

W29 | Wij zijn geen speciaal geval, onze liefde is dat wel. Partnerrelatiebegeleiding bij psychische kwetsbaarheid .

Birgit Bongaerts, Licentiaat in de psychologie, Systeemtheoretisch psychotherapeut/ zelfstandig trainer, Interactie-Academie, Hoboken
Presentatie

+

11u15

M10 | ouderen

Mikis Dormaels, Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen, Maatschappelijk werker CGG Brussel, Sint-Joost-ten-Node
Marijke De Waegeneer, bachelor ergotherapie, Projectmedewerker COm en OZO (outreachende psychiatrische zorg voor 60-plussers), Kliniek Sint Jozef te Pittem – zorgprogramma ouderen, Pittem    presentatie
Anne Nobels, MD, (Ouderen)psychiater, Universitaire Dienst Psychiatrie, UZ Gent
Philippe Minguet, Master in de revalidatiewetenschappen binnen GGZ, Psychomotorisch therapeut, UPC KU Leuven, Kortenber

+

11u15

M11 | Jongeren

Svetlana Sholokhova, PhD, onderzoeker CM, Schaerbeek
Ann Morissens, Onderzoekster Studiedienst , CM Schaarbeek
Helene Cambien, Master ergotherapeutische wetenschap, externe ombudspersoon GGZ, vzw Psyche, Drongen
Jef LisaerdeUniversitair, Klinisch psycholoog/systeemtherapeut, UPC KULeuven/ VRint, Kortenberg
Melissa De Smet, Postdoctoraal onderzoeker (Ugent/FWO); klinisch psycholoog; kinderen- en jongerentherapeut, Hoofdonderzoeker project Ugent/FWO (OJO) ism TEJO, Universiteit Gent

+

12:45 -Lunch

14u00

U6 I Naar een ecosysteem voor geestelijke gezondheid – het perspectief van de publieke gezondheid

Philippe Delespaul, PhD, Hoogleraar Innovatie in de ggz, Universiteit Maastricht/Mondriaan, Maasmechelen

+

13u45

D06 I De eerste ervaringen met de nieuwe RIZIV – conventie

Moderator: Koen Lowet, Klinisch Psycholoog, Gedelegeerd bestuurder Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, Brussel

+

13u45

S30 I ECT: werkt het nog steeds?

Voorzitter: Pascal Sienaert, Prof Dr, Psychiater, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, Kortenberg

+

13u45

S31 I Crustatieve zorg – een zorgmodel voor mensen met een ernstige en persisterende psychiatrische problematiek

Voorzitter: Caressa Van Hoe, RN, MSc, Psychiatrisch verpleegkundige en onderzoeksmedewerker Palliatieve Zorg Vlaanderen, PZ Onze-Lieve-Vrouw, Brugge
Presentatie

+

13u45

S32 I Het Public Mental Health perspectief als bouwsteen van een nieuw Vlaanderenbreed beleid Mentaal Welzijn – Studenten

Voorzitter: Ronny Bruffaerts, prof. dr, hoogleraar, KU Leuven

+

13u45

S33 I Screening en zorgpad perinatale psychosociale kwetsbaarheid

Voorzitter: Katrien prof. Beeckman, Professor public health & Midwifery Research, Coördinator project Born in Belgium Professionals, UZ Brussel/VUB, Jette

+

13u45

S34 | Palliatieve zorg & GGZ

Voorzitter: Kenneth Chambaere, socioloog, docent, Universiteit Gent

+

13u45

W30 | Omgaan met chronische suïcidaliteit, bij mensen met een hechtingsproblematiek en/of (borderline) persoonlijkheidsproblematiek

Marijke Vandervoort, lic. id psychologie   Clientgericht psychotherapeut, suïcide preventiewerker CGG-SP (CGG-suïcidepreventiewerking), Merksem
Lara Vandenbril, Suicidepreventiewerking Antwerpen
presentatie

+

13u45 - 14u30

W31 | Hoog conflict scheidingen. Met wie spreek je (beter niet)?

Lies Vandenberghe, systeemtheoretisch psychotherapeut – erkend familiaal bemiddelaar, systeemtheoretisch psychotherapeut – erkend familiaal bemiddelaar – freelance opleider Interactie Academie, Interactie Academie, Bellegem

+

14u30 - 15u15

W32 | Spreken over seksualiteit bij paren

Anke Raymaekers, Master seksuologie, Systeemtheoretisch psychotherapeut, Psychotherapeut en coördinator bij Praktijk Anker in Wilrijk, freelance docent Interactie-Academie Antwerpen

+

13u45 - 14u30

W33 | Wie, wat, waar: verschillende invullingen van een veilige leefomgeving

Katrijn Van Loock, Licentiaat in de orthopedagogiek, Directeur zorg Klavier, Merksplas
Lotje Soetewey, Master pedagogische wetenschappen, Orthopedagoge, Klavier – VZW Emmaüs, Lotje.Soetewey@Emmaus.be
Lien Sysmans, Master pedagogische wetenschappen, Orthopedagoge, Klavier – VZW Emmaüs, Lien.Sysmans@Emmaus.be
presentatie

+

14u30 - 15u15

W34 | Geweldloos verzet als krachtig medium doorheen de pandemie.

Celien De Vlaminck, master klinische psychologie, teamcoördinator De Dauw, Wortegem-Petegem
Patricia De Greve, master klinische psychologie, psycholoog, De Dauw, Wortegem-Petegem
Presentatie

+

13u45

M12 | Wat werkt en voor wie?

Chris Bervoets, PhD, hoofd neuromodulatie voor psychiatrische aandoeningen upc ku leuven, leuven
Tine Swyngedouw, Master klinische psychologie – postgraduaat cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, Psycholoog – Psychotherapeut – Focusingtrainer, EFocusing en PraxisP, Kessel-Lo

+

15u15 -Koffiepauze

15u45

Posterprijs

+

16:00

Keynote 02 I Onbestemde klimaatstemmingen. Trauma’s, waanzin en transformaties in tijden van voortschrijdende klimaatcrises

Wouter Kusters, Phd, filosoof, taalwetenschapper, onderzoeker, docent, Gouda

+

Wil je het Vlaams Geestelijke
Gezondheidscongres niet missen?

Prijzen & inschrijvingen

In samenwerking met