Programma dag 2

10 en 11 september 2024
Antwerpen, Wilrijk – Campus Drie Eiken
Dichtbij de mens: verbindende en gastvrije zorg

Programma dag 2

Woensdag 11 september 2024
Wijzigingen in het programma zijn mogelijk.

Het programma loopt van 9u15 tot 17u00. Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Keynote- en uitgenodigde lezingen
Het organisatiecomité nodigde een aantal sprekers uit die lezingen houden rond het congresthema.

Het chronologisch programma woensdag 11 september 2024

09u15-10u45 – symposia
S19 Wegen naar herstel van verslaving: inzichten op basis van doorleefde ervaringen van personen in herstel, Wouter Vanderplasschen
S20 Gehechtheidsgericht werken met kinderen, jongeren, gezinnen en teams, Guy Bosmans
S21 Hoe actueel is de OCD behandelingsrichtlijn nog?, Chris Bervoets
S22 Op zoek naar verbinding in muziektherapie, Daisy Varewyck
S23 Op weg naar een duurzame integratie van eerstelijnspsychologische zorg in België, Leontien Jansen
S24 HerstelAcademies, dichtst bij de burger, Frieda Matthys

09u15-10u45 – werkwinkels
W17 Een kader voor digitale competenties van GGZ medewerkers, Lien Faelens
W18 Bestaat de ideale (patiënt)ervaringsdeskundige? Kristel Van de Velde, Els Nijs, Els Draeck
W19 Suïcidepreventie: Wat als er weinig taal is?, Lara Van den Bril
W20 Metaforisch en Mindfull Creëren – Beeldende Aandachtstherapie bij OCS patiënten, Chris De Ceuster
W21 Oudere volwassen met een psychische kwetsbaarheid: een holistische benadering, Vermeulen Tom

09u15-10u45 – discussies
D05 Burgerbewegingen: partners voor een noodzakelijke innovatie in de GGZ, Philippe Delespaul
D06 Psychose en trauma bij jongeren, over het bos en de bomen, Freek Dhooghe

09u15-10u45 – mededelingen
M10 Forensische zorg II
M10.1 De verbinding tussen forensisch werken en de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO), Ongena Aristo
M10.2 Hoe vanuit transdisciplinair onderzoek naar de SEO de brug tussen professionals by experience en professionals by professions wordt gemaakt, Ongena Aristo
M10.3 De waarde van een gemeenschappelijke taal en visie op de forensische behandelafdeling Forte. De implementatie van SafePath: Een pad van groeien, leren, volhouden, Kristien Rochette, Nele Vastmans

M11 Context & Ervaringsdeskundigheid
M11.1 Steunfiguren anders bejegenen, Céline Prinsier
M11.2 Vrijwilligen als weg naar participatie en herstel, Els Verheyen
M11.3 Erkenning van lotgenotencontact in de geestelijke gezondheidszorg: aanbevelingen en implicaties, Nele Van den Cruyce, Geert Van Isterdael
M11.4 Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid, rollen voor ervaringsdeskundigen, Patrick Colemont

M12 Verslaving
M12.1 Richtinggevende adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad alcohol (preventie, detectie, behandeling), Eline Hellemans, Lyssa Toyinbo
M12.2 Patiënt-gerapporteerde meetinstrumenten in de verslavingszorg, Charlotte Migchels
M12.3  Nurse led clinic voor mensen met verslaving in een Algemeen Ziekenhuis, Bruce Vrancken,

09u30-10u30 – uitgenodigde lezing
U04 Precisie Psychiatrie: individuele behandeling op maat in de geestelijke gezondheidszorg?, Manuel Morrens

10u45-11u15 – pauze met koffie

11u15-12u45 – symposia
S25 Suïcidale gedachten en gedragingen van jongvolwassenen, Olivia Kirtley
S26 Verbindende en gastvrije zorg, ook voor wie zelf niet komt aankloppen, Marianne Destoop
S27 Populatiestudies 2.0: een nieuwe generatie populatiestudies, Ronny Bruffaerts
S28 Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg, Lucia Dehaene
S29 Fenomenologische en psychoanalytische perspectieven op zorg voor psychose, Feyaerts Jasper
S30 Cognitieve en psychische klachten bij Long COVID, Katrien Skorobogatov

11u15-12u45 – werkwinkels
W22 Drempels en treden voor het aanpakken van de wachttijden in de GGZ, Jo De Grave
W23 Mentaal in conditie: de transdiagnostische effectiviteit van de Ronnie Gardiner Methode, Xenia Brancart
W24 Samenspel ‘Via Via’ veerkrachttraining, Herlinde Wynants
W25 Psycho-educatie over verslaving: Van Verlangen naar Drang (en terug), Paul Van Deun
W26 Op een fijne en veilige manier in verbinding: spelen, delen, helen, Daisy Jeurink-Luiten

11u15-12u45 – discussie
D07 Kruispunten: ambitieuze lokale samenwerkingsverbanden die inzetten op verregaande ontschotting en laagdrempelige toegang tot GGZ en welzijn, Helga Peeters

11u15-12u45 – mededelingen
M13 Forensische zorg III
M13.1 Kwaliteit van leven en groepsklimaat in de langdurige forensische psychiatrie, Athina Bisback
M13.2 Groeitrajecten van dynamische risicofactoren tijdens behandeling in de hoogbeveiligde forensische psychiatrie in Vlaanderen, Sophie Verschueren
M13.3 Lessons learned: 8 jaar forensische long stay, Vicky Van Bulck

M14 Getuigenissen
M14.1 Getuigenis. Wat is therapeutisch? Van dwang naar emancipatie,Veerle Janssens
M14.2 Non-binaire en transgender verhalen ondersteunen, Anke Raymaekers
M14.3 Omarmd in een bevriend gezin versus opname in psychiatrie gedurende psychose, een persoonlijke ervaring, Christel Guldentops
M14.4
Post-traumatisch herstel vanuit ervaringsdeskundigheid, Marijn Depraetere

M15 Kennisdeling
M15.1 Het behandelkompas in trialoog: samen op zoek, Lieve Beheydt, Katleen De Bie
M15.2 Authentiek beleid maken als spil voor kennisdeling en uitwisseling over suïcidepreventie in UPC Duffel, Michiel Manteleers, Jesse Verleije
M15.3 Kortdurend werken in de residentiële psychiatrie: less is more?, Sara Van Autreve, An De Kesel
M15.4  Herstelgerichte zorg via activiteit en ontmoeting: een verbindend verhaal van activering, creativiteit en participatie, Kim Tintel, Melissa Santervas

11u30-12u30 – uitgenodigde lezing
U05 Ervaringsdeskundigen, verbindende schakel tussen zorg en patiënten
Panelgesprek met Guy Tegenbos, Jochen Vandensteen, Bert Plessers, Jana De Beul, Ann Callebert, Nathalie Albert en Els Nijs.

12u45-13u45 – pauze met broodjeslunch

13u45-15u15 – symposia
S31 Samen sterker: naasten als sleutel in suïcidepreventie en -postventie, Kirsten Pauwels
S32 De procedure van de beoordeling van beslissingsbekwaamheid vanuit multidisciplinair oogpunt, Jan De Lepeleire
S33 WERK / GEZONDHEID – Werk op weg naar herstel en inclusiviteit, Patrick Colemont
S34 Psychoanalyse en gastvrijheid. Te gast op de bank, Marc Hebbrecht
S35 Focus op vernieuwende therapeutische invalshoeken in de verslavingszorg, Els Santens
S36 Bepalen van beveiligingsnoden aan de hand van de DUNDRUM-toolkit: van vertaling naar validatie tot implementatie, Inge Jeandarme

13u45-15u15 – werkwinkels
W27 Geënte therapie: Aspecten van tweedelijnspsychologische zorg en eerstelijnspsychologische zorg in een specifieke context, Gert Vits
W28 Excitement en groei faciliteren vanuit de gestaltbenadering, Wouter Roelstraete
W29 Ik zou mijn hart willen weggeven, Els Lambrecht
W30 Wanneer en waartoe betrek je cliënten in teamoverleg?, Sarah Vanderhofstadt, Paul Castelijns
W31 Belgische Psychiatrische High& Intensive Care: hoe wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk elkaar versterken in een innovatief implementatieproces, Hella De Munter, Ronny Bruffaerts

13u45-15u15 – discussie
D08 Organisatie van de spoedeisende en crisispsychiatrie binnen een netwerkgedachte, Jürgen De Fruyt

13u45-15u15 – mededelingen
M16 Samenwerking
M16.1 Een warme plek uitbouwen in de wijk, een inloophuis als middel om mensen samen te brengen van binnen en buiten de GGZ, Bruno Libbrecht
M16.2 Ronde Tafels Gedeelde Zorg, een weg naar integrale zorg voor zorgwekkende zorgmijders, An Blondeel
M16.3 De intensieve samenwerking tussen GGZ en partners uit welzijn, werk en VAPH binnen activeringstrajecten geeft mensen terug kansen op werk en perspectief in hun leven, Greet De Vos
M16.4 Wat je aandacht geeft, groeit – Clubhuismodel © als inspiratiebron met participatie als krachtbron, Jorinde Janssen, Kristine De Decker

M17 Spoed
M17.1  Implementatie van Triage voor Psychiatrie op de Spoedafdeling, Bruce Vrancken
M17.2  Psychiatrische ondersteuning op spoed (POOS), Tine Maes

14u00-15u00 – uitgenodigde lezing
U06

15u15-15u45 – pauze met koffie

15u45-16u00 – uitreiking posterprijzen

16u00-17u00 – keynote lezing
Keynotelezing 2: Come in, I give you shelter from the storm (Bob Dylan). Enkele klinisch-theoretische beschouwingen rond de psychotherapeutische begeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen, Emmanuel Declercq