Programma dag 1

10 en 11 september 2024
Antwerpen, Wilrijk – Campus Drie Eiken
Dichtbij de mens: verbindende en gastvrije zorg

Programma dag 1

Dinsdag 10 september 2024
Wijzigingen in het programma zijn mogelijk.
Onthaal met koffie is er vanaf 9u00. Het programma loopt van 9u45 tot 17u30.
Aansluitend een receptie voor alle deelnemers. Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Keynote- en uitgenodigde lezingen
Het organisatiecomité nodigde een aantal sprekers uit die lezingen houden rond het congresthema.

Het chronologisch programma dinsdag 10 september 2024

09u00-09u45  –  onthaal met koffie
09u45-10u00  –  opening en verwelkoming
10u00-11u00  –  keynote lezing 1: De mens in de hedendaagse leefomgeving, impact op mentale gezondheid en implicaties voor behandeling, Claudi Bockting
11u00-11u30  –  pauze met koffie

11u30-13u00  –  symposia
S01 Negatieve symptomen van psychose: wat zijn ze en hoe pakken we ze aan? Inez Myin-Germeys
S02 Populatiestudies 2.0: een nieuwe generatie populatiestudies Ronny Bruffaerts
S03 Hoe psycho-educatie integreren in de hedendaagse verslavingszorg? Joke Claessens
S04 Nabije zorg: mobiele geestelijke gezondheidszorg aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking Filip Morisse
S05 Opgroeien in bijzondere omstandigheden: het belang van veerkrachtondersteuners Katleen Hoing
S06 Gokken, wie wordt er rijk van? Frieda Matthys

11u30-13u00  –  werkwinkels
W01 Toewerken naar een inclusieve GGZ: “Ik voel me begrepen en mag zijn wie ik ben”, Seline van den Ameele,  Winny Ang, Laura Van de Vliet
W02 Algemeen welzijnswerk: eerste en/of laatste lijn?, Theo Christoffels, Egon Heeren
W03 Eerste hulp bij slaap: de gedragsmatige aanpak van slaapklachten en insomnie, Ellen Exelmans 
W04 Afbouwen van langdurig gebruik van antidepressiva, Joke Pauwelyn
W05 Van conversie naar functioneel neurologische stoornis, Guy Lorent
W06 Sociotherapie en groepswerking: dicht, dichter, dichtst?, Nadine Aernouts

11u30-13u00  –  discussie
D01 Hebben we in Vlaanderen nood aan medisch-psychiatrische units voor de gecombineerde somatische en psychiatrische zorg? Filip Van Den Eede, Dirk Peeters

11u30-13u00  –  mededelingen
M01 Forensische zorg I

M01.1 Participatie van patiënten en familie in FPC Antwerpen en FPC Gent, Ruben van den Ameele, Marlies Van de Walle
M01.2 Geboeid door zorg: forensisch herstel , Mieke Goyens, Marly Balcer, Louise Leplat
M01.3 Droomuitstappen, Nathalie Van Oost

M02 Zingeving
M02.1 Mag het wat meer zijn?  Het surplus van de existentiële dimensie in laagdrempelige en toegankelijke zorg, Goedele Miseur, Mieke Van Reeth, Bert Defreyne
M02.2 Chronische stress: bewegen van ontregeling naar ondersteuning,Veerle Meurs, Christine Leys
M02.3 Rouw & crisis, Stijn Henderick

M03 Persoonlijkheidsdimensies
M03.1 Persoonlijkheid, interpersoonlijke stijl en fibromyalgie. Een gecontroleerde cross-sectionele studie, Frank Maes
M03.2 Persoonlijkheidsdimensies en chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS): een case controle studie en de voorspellende waarde voor de uitkomsten van cognitieve gedragstherapie (CGT) voor CVS, Jela Illegems
M03.3 Cross-sectioneel onderzoek naar het epistemisch vertrouwen bij jongeren en jongvolwassenen met ernstige psychische en psychiatrische problemen tijdens de transitie naar volwassenheid, Mathilde Biront, Bieke De Wilde

11u45-12u45  –  uitgenodigde lezing
U01 “Out of the box. Buiten de comfortzone”
Debat met Henri Heimans, Rik Devillé, Nico Sturm en Vic Mees.
Moderator: Kirsten Catthoor

13u00-14u00  –  pauze met broodjeslunch

14u00-15u30  –  symposia
S07 Data Capabilities: Delen van informatie tussen zorgvoorzieningen door hergebruik van gezondheidsgegevens, Kris Van Den Broeck
S08 Aparte zorg, das toch te gek!? Inclusie van verstandelijke beperking in de GGZ, Goedele Hoefnagels
S09 Emotieregulatie in de spotlight: Transdiagnostische perspectieven op stemmingsstoornissen, Rudi De Raedt
S10 (Familie)ervaringsdeskundigheid in de forensische geestelijke gezondheidszorg, Leen Cappon
S11 Onderweg met “Open Dialogue”, Dag Van Wetter 
S12 Reakiro: een zorgmodel voor mensen met een aanhoudende doodswens of euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden, Joris Vandenberghe

14u00-15u30  –  werkwinkels
W07 Traumasensitief werken in een samenvloeiing van beeldende, bewegings- en muziektherapie, Karolien Moers
W08 Slaapklachten in de huisartspraktijk: afbouw benzodiazepines, Joke Pauwelyn
W09 Hostilia, een simulatiegame rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag voor zorgverleners, Marthe Vermeulen
W10 Herstelgericht werken met de sixties revolutionaire generatie, Jana De Meyere
W11 Werken aan jezelf in de natuur – laagdrempelige hulpverlening met een grote rijkdom, Kim Van Beylen

14u00-15u30  –  discussies
D02 Inkanteling van de verslavingzorg in de GGZ, quo vadis?, Peter Joostens
D03 Hoe lokaler georganiseerd, hoe toegankelijker het aanbod, Maaike Boonstra

14u00-15u30 – mededelingen
M04 Jongvolwassenen
M04.1 1,2,3 Verbinding?! Samen sterk in een netwerk voor en rond jongvolwassenen, Bieke De Wilde, Nele Van Ginkel
M04.2  Van laagdrempelige zorg tot burgerschapsmodel: recente ontwikkelingen en toekomstperspectieven voor zorg dichterbij jongeren, Melissa De Smet
M04.3 Vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen en jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen: naar een wetenschappelijk onderbouwde continuering van het zorgaanbod in Vlaanderen, Eva Claeys
M04.4  Zinvolle praktijken in een afrondingsfase van therapie (met jongvolwassenen met ernstige psychische moeilijkheden), Nicky Van Havere

M05 Ouderen
M05.1 Opstart van een geriatrisch-psychiatrische unit: opportuniteiten en valkuilen, Anne Nobels
M05.2 Oudreach: mobiele zorg voor kwetsbare ouderen, Isaac Warlop
M05.3 Psychofarmaca in WZH Ten Kerselaere, Isabel Vercammen

M06 Huisartsenpraktijk
M06.1 Groepsaanbod psychologische zorg in de huisartsenpraktijk, Charlotte Sercu
M06.2 Het geïntegreerde depressiezorg (IDECA) project, Ruben Willems

14u15-15u15  –  uitgenodigde lezing
U02 Complexe zorgnoden, Marianne Destoop

15u30-16u00  –  pauze met koffie

16u00-17u30  –  symposia
S13 Digitale Interventies in de Geestelijke Gezondheidszorg: Op Weg naar Gepersonaliseerde Zorg, Inez Myin-Germeys
S14 Een familievriendelijke cultuur als basis voor inzet en betrokkenheid familie Kim Steeman
S15 Immunopsychiatrie en gepersonaliseerde behandelingen van depressies, Manuel Morrens
S16 Elektroconvulsietherapie: onderzoek naar en in de klinische praktijk, Didier Schrijvers
S17 Tendensen binnen middelengebruik: impact op de praktijk, Jelissa Boiy
S18 Stop it Now! Voor naasten: hoe draagt ondersteuning van naasten bij aan de preventie van seksueel kindermisbruik? Minne De Boeck

16u00-17u30  –  werkwinkels
W12 Het verhaal van Sara, Laura Geloen
W13 Omgaan met alcohol- en druggebruik bij cliënten, inspirerende praktijken uit beschut wonen, Natalie Linssen, May Leenaerts
W14 Hoe kunnen we in een gezagsrelatie tot verbinding komen?, Katrijn Van Loock
W15 Geïntegreerde zorg aan ouderen met psychische stoornissen, Robert Geeraert
W16 Multidisciplinair Psychologisch Overleg in de Eerste Lijn, Charlotte Sercu

16u00-17u30  –  discussie
D04 Huisartsen in de GGZ, Charlotte Sercu

16u00-17u30 – mededelingen
M07 Samenleving
M07.1 Living Skills als kompas binnen Supported Housing, Vansteenkiste Tom, Lieve De Backer
M07.2 Samen bouwen aan gastvrijheid – kwartiermaken en maatschappelijk herstel, Joke Nyssen
M07.3 Herstelgerichte zorg via activiteit en ontmoeting: een verbindend verhaal van activering, creativiteit en participatie, Kim Tintel, Melissa Santerva
M07.4 Project ALERT – naar een succesvolle integratie in de samenleving van iedereen die op basis van psychische kwetsbaarheid  met mechanismen van uitsluiting kampen, Dirk De Troy

M08 Non-verbale therapie
M08.1  Het gebruik van klinische muzikale improvisatie als instrument in het betekenis geven aan ruwe ongedifferentieerde elementen, als bouwsteen voor compositie, Freya Dasseville
M08.2  Kracht in beweging: Het inspirerende verhaal van Bewegen Op Verwijzing, Karlien Devloo
M08.3 Te beestig voor woorden: huisdieren binnen GGZ?, Joke Decru

M09 Ouders en kinderen en jongeren
M09.1 Met kinderen praten over internering van een ouder: Ontwikkeling van het kinder- en werkboek ‘Mijn papa’s hoofd is als de wolken’, Leen Cappon
M09.2 Individuatie-separatie in verbondenheid: een paradox?  Over ouderbetrokkenheid tijdens een residentiële opname op adolescentenafdeling De Kade, Indra Struyven, Jens De Vleminck
M09.3Duffeltje het knuffeltje als verbinding tussen kinderen, ouders en hulpverleners, Ludmilla Moons en Sara Vermeylen
M09.4Op zoek naar bewegingsvrijheid: een systemisch therapiemodel voor ouders met zorg mijdende, sociaal geïsoleerde (jong)volwassenen, Willem Beckers

16u15-17u15  –  uitgenodigde lezing
U03 Tussen brein en onbehagen. Perspectieven op de verhouding tussen samenleving en geestelijke gezondheid en hun maatschappelijke relevantie, Piet Bracke

17u30-19u00  –  receptie