Bijdragen GGZ-congres 2024

Het twaalfde Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres vindt plaats op 10 en 11 september 2024 in Antwerpen. Bijdragen kunnen ingezonden worden tot 25 januari 2024. Opnieuw kijken we uit naar de talrijke inzendingen van out-of-the-box ideeën, opmerkelijke ervaringen en verbluffende plannen/bijdragen voor het volgende congres.

 

 

Het is niet langer mogelijk bijdragen in te sturen voor het GGZ-congres 2024.

 

Bijkomende informatie

Beoordeling
Het Wetenschappelijk comité van het congres beoordeelt alle inzendingen op basis van de ingeleverde samenvattingen. Hierbij hanteert het comité een aantal criteria zoals wetenschappelijke kwaliteit, educatieve waarde, de relatie met het congresthema, maatschappelijke relevantie en impact, om te komen tot een evenwichtig programma. Rekening houdend met de beschikbare ruimte en tijd kan het Wetenschappelijk comité een selectie uitvoeren. Indien om deze redenen een inzending niet kan worden geprogrammeerd, wordt als alternatief in principe de gelegenheid tot posterpresentatie geboden.

Alle inzendingen ontvangen een reactie van het Wetenschappelijk comité. Bij niet-aanvaarding wordt de beslissing kort gemotiveerd.

Inzendingen
Alleen bijdragen waarvan alle gegevens ingevuld zijn, komen in aanmerking voor beoordeling.Inzendingen van symposia (download hier het excelformulier) gebeuren best per e-mail. Vermeld de gegevens in dezelfde volgorde als op het elektronisch inschrijvingsformulier.

Gelieve contact te nemen met het congressecretariaat wanneer je geen ontvangstbevestiging ontvangt.

Taal
Alle bijdragevoorstellen worden in het Nederlands ingediend. Ook de presentaties gebeuren in het Nederlands.

Samenvattingen
De lengte van de samenvatting mag maximum 250 woorden of 1.200 tekens zijn. Daarin zijn inbegrepen de titel, de auteurs en ten hoogste 2 literatuurvermeldingen.De referentie van een artikel omvat (in deze volgorde): auteur, tijdschrift, jaar, titel, volume, bladzijden; van een boek: auteur, jaar, titel, plaats, uitgever.

Alle gegevens moeten worden ingevuld
Samenvattingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden teruggestuurd zonder beoordeling.Voor een symposium of een andere bijdragevorm met verschillende bijdragen moet voor elke bijdrage een samenvatting worden ingestuurd, alsook een voor de gehele bijdrage. Deze voorstellen moeten samen worden ingediend.De samenvattingen worden opgenomen in het programmaboek. De gegevens (personalia, referenties, …) moeten volledig en correct zijn. Ze worden na aanvaarding door het wetenschappelijk comité niet meer ter correctie voorgelegd aan de inzenders.

Computergebruik op het congres
Alle zalen beschikken over een computer, een dataprojector (beamer) en een bord.Als je een powerpointpresentatie brengt, dan kan je het bestand op een geheugenstick meebrengen. Ook foto’s, film en geluidsfragmenten kan je meebrengen op een geheugenstick.

Einddatum
De einddatum voor inzending van bijdragevoorstellen is 25 januari 2024.

Communicatie
Indieners van een symposium wijzen een contactpersoon aan, verantwoordelijk voor alle communicatie met de congresorganisatie.Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van samenvattingen en programmagegevens en de communicatie met de sprekers van het symposium.

Sprekerstarief
Per aanvaarde bijdrage kan één persoon aan sprekerstarief inschrijven. Voor werkwinkels kunnen twee personen aan het sprekerstarief inschrijven.
Eventuele bijkomende auteurs/sprekers van de bijdrage betalen de gewone prijs.

Bijdragevorm
De verschillende bijdragevormen vind je hieronder omschreven. Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet contact te nemen

Posterpresentatie
Presentatie van onderzoeks- of praktijkinformatie op een poster.Duur: Posters worden gedurende het gehele congres opgesteld.
Formaat: maximale grootte bedraagt 0,9 m breed x 1,2 m hoog.
Inzenders ontvangen bericht op welk tijdstip zij aanwezig dienen te zijn om toelichting te geven tijdens de postersessie.Een poster wordt, met andere samengevoegd, op het congres in een ruimer geheel aangeboden.Ter aanmoediging is opnieuw een posterwedstrijd uitgeschreven.

Mededeling
Presentatie die berust op persoonlijke ervaring of betrokkenheid.Duur: Een mededeling duurt 20 minuten (15 min. + 5 min. discussie).Een mededeling wordt, samengevoegd met andere, in een ruimer geheel van 90 minuten geprogrammeerd.

Discussie/Controverse
Presentatie van een discussie of controverse over niet gelijklopende stellingen over een actueel thema in de psychiatrie. Open karakter.Voorstelling van een praktijkgericht onderwerp met actieve participatie van deelnemers, waarbij bijdragen tot een meningsvorming het belangrijkste doel is.Duur: 90 minutenOpmerking: Je voorstel beschrijft kort de stellingen van alle discussianten.

Werkwinkel
Eén aaneengesloten bijscholings- of navormingssessie.De actieve participatie beoogt een verbetering in het kennis- of vaardigheidsniveau van de deelnemers.Gesloten karakter: d.w.z. in zijn geheel bij te wonenDuur: 90 minutenOpmerking: Vermeld het leerdoel van je werkwinkel, en de te hanteren methode.Geef het maximum aantal deelnemers aan.

Symposium
Samenhangend geheel van wetenschappelijke voordrachten rond een thema (bv. over een bepaalde stoornis of over een bepaalde methodologie) of presentatie van een reeks onderzoeken, vanuit één instituut of multicentrisch, die samen een geheel vormen.Duur: 90 minutenOpmerking: Je voorstel bevat de samenvattingen van alle bijdragen. Wil je een symposium insturen? Download dan dit formulier en stuur het ingevuld naar ggzcongres@psyche.be 

Plenaire lezingen
Het organisatiecomité spreekt de sprekers voor de plenaire lezingen aan.

Posterwedstrijd
Met de posterwedstrijd wil het organisatiecomité posterinzendingen aanmoedigen. Er zijn twee prijzen voorzien: een voor de beste voorstelling van een project of werking, en een voor de beste presentatie van een onderzoek. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met inhoud (50%), vorm (25%) en presentatie tijdens de postersessie (25%).

De multidisciplinaire posterjury zal prijzen uitreiken tijdens de plenaire sessie op de tweede congresdag.

Met de steun van Universiteit Antwerpen.

https://www.tegek.be/media/2f78aa596fff643303069d1ff014ea24/ua-ned-hor-1-rgb.png?t=1635251625data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==